БГ Лов Форум: Октомвpи 8 - БГ Лов Форум

Към съдържанието

Събитие: Ловен календар - ОКТОМВРИ

Потребителят е онлайн   Vasil Terziyski 

  • Платинен Потребител
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Виж галерията
  • Група: Root Admin
  • Мнения: 25430
  • Регистр: 17.02.08

Дата на събитието: 01.10.19 крайна дата 31.10.19 (Периодично събитие)

През месец октомври се ловува на:

Благороден елен и елен-лопатар

- мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември
Сърна
- мъжки - селекционно и трофейно - от 1 май до 30 октомври
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври
Дива свиня:
Подборен лов целогодишно
- мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
- женски прасета
Групов лов на дива свиня - от 1 октомври до втората неделя на месец януари
Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча - мъжки и приплоди - от 1 октомври до последния ден на февруари
Муфлон
- мъжки, трофейно зрели - целогодишно
- мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари
Зубър
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември
Тибетски як
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври
Алпийски козирог
- мъжки - от 1 септември до 31 май
- женски - от 1 септември до 31 декември
Вълк и чакал - целогодишно
Див заек - от 1 октомври до 31 декември
Лисица - целогодишно
Енотовидно куче - целогодишно
Бялка и черен пор - целогодишно
Язовец - от 1 август до последния ден на февруари
Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари
Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари
- Фермерно произведени - от 1 октомври до 28 февруари
Яребици и кеклици - от 1 октомври до 30 ноември
- Фермерно произведени - от 1 октомври до 31 януари
Пъдпъдък и гургулица - от втората събота на август до 30 ноември
Гугутка - от втората събота на август до 31 декември
Гривяк - от втората събота на август до втората неделя на февруари
Голяма белочела гъска - от 1 октомври до 31 януари
Диви патици обект на лов - от 1 октомври до 31 януари
Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари
Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари
Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари
Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари
Фиш - от 1 октомври до 31 януари
Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари
Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари
Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари
Черна лиска - от 1 октомври до 31 януари
Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния ден на февруари
Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка - целогодишно

Сроковете за ловуване на дивеч в България: ЛОВЕН КАЛЕНДАР

Наслука!