БГ Лов Форум: Януари 16 - БГ Лов Форум

Към съдържанието

Събитие: Ловен календар - ЯНУАРИ

Потребителят е онлайн   Vasil Terziyski 

  • Платинен Потребител
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Виж галерията
  • Група: Root Admin
  • Мнения: 25917
  • Регистр: 17.02.08

Дата на събитието: 01.01.22 крайна дата 31.01.22 (Периодично събитие)

През месец януари се ловува на:

1. Благороден елен и елен-лопатар - мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
2. Дива свиня:
2.1. Подборен лов целогодишно
- мъжки, приплоди, едно и двегодишни прасета
- женски прасета
2.2. Групов лов на дива свиня - от 1 октомври до втората неделя на месец януари
2.3. Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча - мъжки и приплоди - от 1 октомври до последния ден на февруари
3. Муфлон - мъжки, трофейно зрели - целогодишно
4. Зубър - мъжки - целогодишно
5. Тибетски як - мъжки - целогодишно
6. Алпийски козирог - мъжки - от 1 септември до 31 май
7. Вълк и чакал - целогодишно
8.1. Групов лов на чакал извън горския фонд - от 1 януари до последния ден на февруари
9. Ондатра и нутрия - от 1 ноември до последния ден на февруари
9. Лисица - целогодишно
10. Енотовидно куче - целогодишно
11. Бялка и черен пор - целогодишно
12. Язовец - от 1 август до последния ден на февруари
13. Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари
14. Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари
14.1. Фермерно произведени - от 1 октомври до 28 февруари
15. Яребици и кеклици - Фермерно произведени - от 1 октомври до 31 януари
16. Гривяк - от втората събота на август до втората неделя на февруари
17. Голяма белочела гъска - от 1 октомври до 31 януари
18. Диви патици обект на лов - от 1 октомври до 31 януари
18.1. Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари
18.2. Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари
18.3. Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари
18.4. Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари
18.5. Фиш - от 1 октомври до 31 януари
18.6. Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари
18.7. Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари
18.8. Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари
19. Черна лиска - от 1 октомври до 31 януари
20. Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния ден на февруари
21. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка - целогодишно

Сроковете за ловуване на дивеч в България: ЛОВЕН КАЛЕНДАР

Наслука!