Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » 1 от 4 ловци ще спрат с лова, ако почти пълната забрана на оловни боеприпаси стане реалност

1 от 4 ловци ще спрат с лова, ако почти пълната забрана на оловни боеприпаси стане реалност

vater Публикувана от vater | 08.09.2021
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

1 от 4 ловци ще спрат с лова, ако почти пълната забрана на оловни боеприпаси стане реалност

Ако забраната за използване на оловни боеприпаси стане реалност, еднократните разходи, свързани с модификацията и подмяната на милиони огнестрелни оръжия, могат потенциално да достигнат 14,5 милиарда евро. Освен това се смята, че ще причини 25% от ловците да спрат изцяло с лова и поне 30% да ловуват по-рядко. Икономическата загуба за ЕС поради прекратената и намалена ловна дейност би била най -малко 5,7 млрд. евро.

Европейските ловци са разтревожени след публикуването на Доклада за ограничение на приложение ECV на ECHA (понастоящем във фазата на обществените консултации). Разходите за подмяна и модифициране на милиони огнестрелни оръжия за не-оловни боеприпаси, наличното време за изпълнение, както и цената на не-оловни боеприпаси са истински болезнени точки за 7-те милиона европейски ловци.

Това са най-новите критични въпроси, възникнали от общоевропейско проучване на FACE, включващо представителна извадка на ловци от Европейското икономическо пространство (с над 18 000 отговора), предназначени да събират данни за социално-икономическото въздействие на забраната на олово.

Според проучването, ако ограничението влезе в сила, 1 от 4 ловци ще спре напълно с лова и поне 30% ще ловуват по-рядко. Освен това най-малко 20% от ловците ще спрат стрелковите дейности (различни от ловните) като тренировка или спортна стрелба, а приблизително половината ще се занимават с (неловна) стрелба по-рядко. Само тези цифри ясно демонстрират огромното социално-икономическо въздействие, което предложеното ограничение би оказало върху ловците в Европа.

Но нека да направим крачка назад и да разберем какво се крие зад тези цифри. Анализът на резултатите от проучването ще ни даде по-добро разбиране на проблемите, пред които са изправени ловците, и ще даде възможност да се установят всякакви несъответствия в цифрите и прогнозите на ECHA. За пореден път докладът е оценил слабо въздействието на предложеното ограничение, поради което FACE почувства необходимостта да се намеси и да покаже резултата. Всъщност, докато данните за потреблението на дивечово месо изглежда са надценени и оценката на екологичния риск е статистически ненадеждна, както подчертахме в предишния си анализ, ECHA явно е подценила своите цифри, когато става въпрос за еднократни разходи за адаптацията и/или подмяна на огнестрелни оръжия, които са неподходящи за боеприпаси без олово.

Според проучването 34% от огнестрелните оръжия са несъвместими с оловни боеприпаси. Еднократните разходи, свързани с подмяната на тези огнестрелни оръжия, потенциално могат да достигнат до 14,5 милиарда евро и това е консервативна оценка. Освен това самата ECHA изчислява, че 3000 евро е средният годишен бюджет за лов, изразходван от ловците, и по този начин икономическата загуба за 27-те членки на ЕС поради прекратената и намалена ловна дейност би била най -малко 5,7 милиарда евро.

Други важни въпроси включват предложеното от ECHA ограничение на олово в боеприпасите, където няма точни замени, преходни периоди, които са нереалистични, и дерогационни условия, които е невъзможно да се спазят за спортните стрелбища.

Всъщност разходите, свързани с огнестрелни оръжия, се основават на 10% оценка на непригодността, взета от Доклада за ограничение на приложение XV на ECHA (който цитира калифорнийска оценка на въздействието), като по този начин се приема, че 10% от оръжията ще трябва да бъдат заменени поради тяхната зависимост относно редки калибри (Приложение D: Оценка на въздействието, стр. 369). Все по-ясно става обаче, че все още няма достатъчно точни алтернативи за оръжия .22, което означава, че оценката драстично не отговаря на реалността (т.е. в сравнение с 90-100% непригодност). Същият недостатъчен отчет може да бъде отбелязан по отношение на факта, че само „неподходящи“ (а не „ограничени пригодност“) пушки са включени в анализа на разходите. Съществуват големи последици за пушките, където повечето страни нямат съоръжения за проверяване на доказателства, за да проверят повторно, за да гарантират стандартите за безопасност.

Като се има предвид горното, е ясно, че цифрите в предложението за ограничение на приложение XV са драстично ниски, дори в сравнение с доста консервативните цифри, произтичащи от проучването.

Четете още: Забраната на олово в боеприпасите, възможните последствия върху нашето оръжие

Но разходите за подмяна или промяна на огнестрелно оръжие не са единствените фактори, които притесняват ловците: приблизително 70% от тях са или „много загрижени“, или „загрижени“ за цената на изстрела и таксите, свързани с практикуването/стрелбата по мишени. Всъщност 54% от ловците биха искали да получат практическо обучение за безопасна и правилна употреба на оловни боеприпаси. Въпросът за обучението е строго свързан с безопасността и рисковете от не-оловни боеприпаси, както показва проучването. Ловците бяха запитани за намерението им да използват пушки, които не са защитени от стомана след забрана за използване на олово в боеприпаси. Почти половината от всички респонденти (46%) заявяват, че биха използвали неръждаеми пушки. Като се има предвид, че настоящото предложение не принуждава ловците да променят пушките си, ако това нежелание се превърне в реалност, то представлява риск за безопасността на ловците, дори и самонараняване.

Не на последно място, времето е напълно актуално, когато такова революционно предложение е заложено. Според проучването само 30% от ловците са в състояние лесно да се съобразят с потенциалното ограничение. Ситуацията ще се подобри само леко с течение на времето: 35% от ловците казват, че биха могли да се съобразят по отношение на ловните дейности и 40% за неловните стрелкови дейности до 2030 г.

В заключение, данните, получени от проучването, още веднъж ясно и безспорно демонстрират как, предвид сроковете и обхвата на настоящото предложение, предложената забрана за оловни боеприпаси ще има големи социално-икономически въздействия върху ловната общност в Европейското икономическо пространство. По-дълги срокове и по-широко сътрудничество с всички заинтересовани страни - ловци и производители преди всичко - са необходими, за да се получат наистина ефективни резултати и да се сведе до минимум отрицателното въздействие на ограничението.

ЗА ESSF

Европейският форум по стрелба със спорт (ESSF) е неформална платформа, където представители на международни органи, действащи на европейско ниво в областта на спортната стрелба, лов, огнестрелно оръжие, търговията и промишлеността, поддържат открит диалог за обсъждане на въпроси от общ интерес, по -специално екологични, правни, политически и социално-икономически аспекти на такива дейности.

ESSF се състои от Европейската асоциация за гражданска търговия с оръжия (AECAC), Асоциацията на европейските производители на спортни боеприпаси (AFEMS), Европейския съвет по стрелба със спорт (ESSC), Асоциацията на европейските производители на спортни огнестрелни оръжия (ESFAM), Федерацията на асоциациите за лов и опазване на ЕС (FACE), Фондацията за европейски дружества на колекционерите на оръжия (FESAC) и Европейският институт за оръжие на Шасе и спорт (IEACS).

В секторите работят повече от 600 000 души в Европа, а годишният оборот е около 40 милиарда евро, като се включват като цяло приходите от лов и отстрел. Като цяло това включва 14 000 търговци на дребно, 300 000 колекционери и над 10 милиона ловци и спортни стрелци в Европа.

Превод: БГ ЛОВ

Четете още: Забраната на олово в боеприпасите, възможните последствия върху нашето оръжие

Абонамент за бюлетин