Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » ДЕКЛАРАЦИЯ на УС на СНЦ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА“

ДЕКЛАРАЦИЯ на УС на СНЦ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА“

vater Публикувана от vater | 31.01.2019
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

ДЕКЛАРАЦИЯ на УС на СНЦ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛОВЦИ,

На 11.01.2019 г. в гр. Варна се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество – Варна“. На събранието присъстваха 36 делегати от общо избрани 39 делегати, които дадоха много висока оценка на извършената от Управителния съвет работа през изтеклия мандат. За председател на Управителния съвет на „Ловно-рибарско дружество – Варна“ с 35 гласа – за, 1 – въздържал се и нито един против, бе преизбран досегашния председател – Колю Стефанов Панайотов.

Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Варна“ е основано от нашите предци през 1889 г. - веднага след освобождението ни от османско робство със светлата идея да се обединят всички ловци, които обичат природата и дивеча, и искат безкористно да работят за развитието на лова и опазването на дивеча за следващите поколения.

През всичките тези 130 години, независимо от превратностите на историята и политическите сътресения, варненските ловци и риболовци неотклонно са работили за развитието на лова и са запазили и развили всички ловни традиции, завещани им от учредителите на организираното ловно движение в гр. Варна.

Само през последните 10 години със средства на Сдружението бяха изградени 27 ловни домове, в които ловците от дружинките имат възможност да се срещат и организират дейността си. Ежегодно се разселват фазани, яребици и муфлони, а от началото на миналата година успешно започнахме отглеждането и развъждането на див заек и елен-лопатар.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛОВЦИ,

От избора на новото ръководство на НЛРС до настоящият момент, никой от това ръководство не е инициирал среща с варненските ловци, нито с ръководството на „Ловно-рибарско дружество – Варна“, нито е проявявал интерес към живота и дейността на сдружението.

Ето защо буди недоумение факта, че един ден преди отчетно-изборното събрание на сдружението – на 10.01.2019 г. следобед, в телефонен разговор, проведен по инициатива на инж. Васил Василев – Председател на НЛРС, той е заявил, че желае да присъства на общото събрание, без да уточнява по каква причина и в какво качество желае да присъства на събранието.

В този телефонен разговор, ясно и недвусмислено бе обяснено, че „Ловно-рибарско дружество – Варна“ е доброволна организация на ловци и риболовци, и нито законът, нито уставът й позволяват на общото събрание да присъстват други лица, освен избраните делегати от ловните дружинки. Участието само на избраните делегати в работата на събранието гарантира провеждането на свободен и демократичен избор на ръководни органи, както и избягването на каквито и да е внушения за въздействие върху избора на делегатите на общото събрание. В случай, че инж. Васил Василев желае да се срещне с делегатите на събранието, би могъл да го направи след като приключи работата по предварително обявения дневен ред, ако общото събрание реши.

На 11.01.2019 г., около 18.10 часа, след като общото събрание е започнало своята работа, инж. Васил Василев се е явил пред залата, където се провежда събранието, и е изявил желание да бъде допуснат до делегатите на общото събрание. След като отново му е било обяснено, че в залата присъстват само делегати, които са избрани от дружинките и няма нито законово, нито морално основание да прекъсва работата им, той много бързо е напуснал сградата, в която се е провеждало събранието.

Управителният съвет на СНЦ „Ловно-рибарско дружество – Варна“ счита, че с опитите си да участва в работата на общото отчетно-изборно събрание, без да има право на това, инж. Васил Василев погазва както закона, така и и всички морални норми за провеждането на демократични избори на ръководни органи в независимите ловни сдружения.

Заявяваме ясно и категорично, че не варненските ловци желаят да напуснат и разединят Националния ловно-рибарски съюз, а настоящото ръководство на този съюз прави всичко възможно да отблъсне ловците от Варна от националния съюз, като прави опити за въздействие върху свободния и демократичен избор на ново ръководство на „Ловно рибарско дружество – Варна“.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА“

Декларацията може да изтеглите от тук: Прикачен файл  Декларация УС на ЛРД 31.01.2019.pdf

п.п. Изпратено на имейла на БГ ЛОВ