Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Изп. агенция по горите » ГИС – обучения по проект „Горите на орела“

ГИС – обучения по проект „Горите на орела“

vater Публикувана от vater | 22.03.2017
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

ГИС – обучения по проект „Горите на орела“

В изпълнение на дейност Е3 „Организиране на специализирани обучения за горовладелците, мениджърите и ръководните лица за улесняване прилагането на иновативни добри горскостопански практики, благоприятстващи биоразнообразието” от проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България”, LIFE12 NAT/BG/001218 по програмата LIFE+ на Европейския съюз, се проведоха три двудневни обучения за ГИС за горите.

В обученията взеха участие представители на ИАГ, БДЗП, ЮИДП, РДГ Кърджали, Сливен и Бургас, ДПП Сините камъни, ТП ДГС/ДЛС Звездец, Средец, Елхово, Тополовград, Свиленград, Ивайловград, Царево, Тунджа и Котел.

По време на обученията бе представена информация относно същността и особеностите на мониторинга, както и прилагането на практики за опазване и мониторинг на малкия креслив орел и местообитанията му. Най-голям интерес предизвика представянето на възможностите, които предоставят някои WEB базирани ГИС платформи за нуждите на опазването и управлението на видове и техните местообитания. Проведени бяха практически упражнения за работа с GeoNode – безплатна Web базирана ГИС платформа, използвана в обхвата на проекта.

На втория ден бе представено събирането на биологична информация/ мониторинг, посредством използването на безплатен електронен дневник – Smart Birds Pro и интегрирането на данните в ГИС среда. След теренно събиране на данни бе проведено практическо обучение по визуализиране на събраната полева информация чрез електронен дневник.

По време на проведените дискусии бяха обсъдени множество въпроси, касаещи ГИС за горите, като бе подчертана необходимостта на служителите по горите от ежедневно използване на подобни системи. За целта, през първата половина на м. април, 2017 г. е предвидено провеждането на среща на експертно ниво, по време на която да бъдат обсъдени тези важни въпроси, с цел в най-кратки срокове да бъде намерено оптималното решение за внедряване на необходимите съвременни технологии в практиката.

ИАГ