Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Остра декларация от Българска Ловна Асоциация. Готвят се протестни действия!

Остра декларация от Българска Ловна Асоциация. Готвят се протестни действия!

vater Публикувана от vater | 15.03.2021
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Остра декларация от Българска Ловна Асоциация. Готвят се протестни действия!

До:

Министерство на земеделието, храните и гори - Министър Десислава Танева

Копие до:

Изпълнителна агенция по горите - г-н Мирослав Маринов

Копие до:

Директори на Държавни предприятия

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От Общото събрание на Сдружение Българска Ловна Асоциация, ЕИК 206135779, проведено на 10.03.2021 в гр. Пловдив

 

Уважаема г-жо Танева,
Уважаеми г-н Маринов,
Уважаеми директори на Държавни предприятия,

В декларация но Общото събрание от 30.09.2020 год. изразихме нашето недоволство във връзка с развитието на взаимоотношения ни с МЗХГ, насочени към нормализиране на обстановката, породена от пандемията АЧС и COVID 19 при стопанисването и ползването на дивеча в Държавните дивечовъдни участъци (ДДУ), предоставени ни с дългосрочни договори.

В декларацията отбелязахме:

„Въпреки демонстрираното след наши декларации, уведомителни писма и проведени срещи, положително отношение към създадената Българска Ловна Асоциация, Общото събрание оценява партньорство ни като незадоволително. Въпреки доказаното чрез сертификат от БТПП съществуване на форсмажорни обстоятелства по отношение на изпълнението на договорните ни задължения и въпреки искането ни за промяна на Методика за определяне на първоначалните вноски и належащата промяна на договорите ни, които да осигурят справедливи права и задължения, до днес не се предприе нищо съществено от страна на Министерството на земеделието, храните и горите.

Налага се оценката, че Министерството на земеделието, храните и горите съзнателно не предприема необходимите мерки за нормализиране на взаимоотношенията ни и неоснователно защитава някакви лични интереси на държавните подопечни структури, като се забравя, че и защитата на нашите интереси е също задължение на служителите от министерството. Налице е чиновническо, бюрократично, бездушно отношение на държавни служители към стопанисващите и ползващи дивеча в ДДУ- наши членове, които постоянно показват с делата си отговорно поведение и инвестират десетки милиони левове при изпълнение на договорните си задължения.

Настояваме за незабавната оставка на Пейчо Върбанов, директор на Югоизточното държавно предприятие, койтоединствен от директорите на държавните предприятия си позволява едностранно да прекрати дългосрочните договори на наши членове, незачитайки форсмажорните обстоятелства породени от АЧС и Covid19 и указанията на писмо от МЗХГ №70-1517 от 21.05.20г. за възможно разсрочване на задълженията.С настоящата декларация Общото събрание декларира, че ако Министерството на земеделието, храните и горите не вземе спешни мерки за промяна на отношението на отговорни министерски служители към общото ни сътрудничество и не създаде условия за промяна на Методиката и действащите договори, както и предложената от вас промяна на ЗЛОД, касаеща и засягаща нашите интереси, ще бъдем принудени да протестираме в защита на нашите интереси.“

Следните проблеми, поставени пред вас в наши предишни декларации остават нерешени :

 • Спешна законосъобразна промянана Ловностопанските планове по инициатива и за сметка на ТП ДГС и ДЛС., продиктувана от пандемията АЧС и драстичното намаляване на запасите от дива свиня.
 • Актуализиране на остарялата Методиказа справедливо определяне на първоначалната годишна вноска на досегашните и за бъдещите стопани и ползватели на изоставените над 100 ДДУ.
 • Преизчисляване на годишните вноски и банковите гаранции при наложения режим за драстично намаление на запасите на дивата свиня поради АЧС (основен сегмент при определяне на размера им в 1-ва, 2-ра и 3-та категория, независимо от главният вид дивеч), и срива на организираният ловен туризъм като единствен източник за някаква възвръщаемост на вложените от нас средства поради пандемията COVID 19.
 • Промяна на дългосрочните договори,осигуряващи равноправно, отговорно и справедливо партньорско отношение на двете страни, отчитащи промените настъпили от пандемиите АЧС и COVID 19.
 • Решаване на проблемите с безвъзмездното ползване на земеделски и горски територии държавна и общинска собственостза специализирана фуражна база в предоставените ни ДДУ съгласно ЗЛОД.
 • Решаване проблемите с безконтролната паша и свободни, подивели овчарски кучета на териториите на стопанисваните от нас ДДУ
 • Обсъждане и приемане на нашите предложенияпри общественото обсъждане на Проект за Закон за изменение и допълнение на ЗЛОД и Закон за трюфелите.
 • Обсъждане на размера и начина за обезщетяване и получаване на справедливи компенсации за дългосрочните щети нанесени ни от режима наложен от МЗХГ за преодоляване на пандемията от АЧС и следствията от пандемията COVID 19.

До сега сме получили само един положителен отговор на наши писма, касаещ единствено проблемите с нерегламентираната паша и подивелите безстопанствени кучета, която обаче ни е изпратена за сведение, без да са посочени и задължени съответните държавни органи за наказване на нарушителите и прекратяване на беззаконните практики. Не искаме обяснения на нормативните документи, искаме решителни, спешни, комплексни и отговорни действия от оторизираните публични, държавни и общински структури. Необходими са мерки за обезщетяване на наемателите на ДДУ и възстановяване на претърпените загуби, вследствие на мерките срещу разпространение на АЧС и COVID19.

След като до този момент няма никакви индикации за конструктивен диалог по поставените от нас многобройни проблеми, за решаването на които имаме готовност за активно експертно участие, Ви уведомяваме, че ОС взе категорично решение:

 1. В срок до 22.03.2021 г. очакваме да получим конкретни отговори или покани за съвместни работни срещи за решаването на повдигнатите в нашите писма и декларации проблеми.
 2. Прекратяваме плащанията свързани с годишните вноски за стопанисване на дивеча за 2021 год. Годишната вноска за 2021 г. на тези от нас, които вече са платили под заплаха от прекратяване на договорите, да се зачита за вноска направена за периода след преодоляване на щетите които понасяме от АЧС и COVID- 19 и прекратяване на обявения от нас мораториум по вноските.
 3. Ако в този срок отново покажете демонстрираното до сега пренебрежително поведение ще сме принудени да започнем активни протестни действия на местно, регионално и национално ниво. Ще целим публично разгласяване на вашето безотговорно и вредно за ловното ни стопанство поведение, и дългосрочните и разрушителни последствия от това, както и искане на оставката на членовете на политическото ръководство на МЗХГ, отговарящи за горското и ловното стопанство и Директори на ДП, които си позволяват да не се съобразяват с форсмажорните обстоятелства, при които трябва добросъвестно да изпълняваме нашите договорни задължения.
 4. Започваме съдебни процедури за установяване и промяна на неравноправни клаузи в договорите ни с Държавните предприятия, както и злоупотребата с монополно положение при договаряне и изпълнение на сключените договори в обстановка на доказани форсмажорни обстоятелства, за което наши членове са се сдобили със сертификат от БТПП
 5. Продължаваме да предприемаме действия по отправените от наша страна запитвания по реда на Закона за достъп до обществена информация, свързани с изпълнението на чл.37 б /2/ от ЗЛОД и начините на разходване на събраните през последните 10 години от нас годишни такси, надхвърлящи 40 000 000. лв. Имаме основание да смятаме, че те не са изразходвани законосъобразно, а се харчат за весели ловни сбирки и софри в угода на  политически и олигархични кръгове.

Настоящата декларация е приета единодушно и подписана от Общото събрание на Сдружение Българска ловна асоциация, съгласно Протокол от ОС на БЛА от 10.03.2021 г., проведено в гр. Пловдив.

10.03. 2021 г.

гр. Пловдив

Четете още: Преди ОС на БЪЛГАРСКА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ „С думи и дела, с ловна съвест и закон!”

Абонамент за бюлетин