Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Отчет за дейността на ЛРД “Сокол-Асеновград" и Управителния съвет за 2016 г.

Отчет за дейността на ЛРД “Сокол-Асеновград" и Управителния съвет за 2016 г.

vater Публикувана от vater | 05.05.2017
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Отчет за дейността на ЛРД “Сокол-Асеновград" и Управителния съвет за 2016 г.

На 22.04.2017 г. в читалище "Родолюбие" гр. Асеновград се проведе Общото отчетно събрание на Ловно сдружение "Сокол-Асеновград". Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ЛРД “Сокол-Асеновград” и УС за 2016 г.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2016г.
3. Приемане на бюджет за 2017 г.
4. Промени в състава Управителния съвет.
5. Избор на представители в ОС на НЛРС-СЛРБ.
6. Разни.

БГ ЛОВ публикува отчета за дейността на ЛРД “Сокол-Асеновград" и Управителния съвет за 2016 г. представен пред делегатите от председателя на сдружението д-р Георги Хаджиламбрев:

Уважаеми делегати и гости,
През отчетния период, Управителния съвет организира и насочи своята работа в съответствие със специфичните особености и задачи на Дружините, както и за последователното решаване на натрупаните проблеми в годините, свързани с общото състояние на нашето Сдружение. Управителният съвет и ръководствата на Дружините преминахме през много изпитания и трудности, но заедно успяхме да преодолеем проблемите, свързани с тежкото организационно и финансово състояние на Сдружението. И с ясен глас, сега можем да кажем убедено – ние намерихме и поехме по верен път за по-нататъшното развитие на Дружеството.

Съобразно промените в законодателството, отчитайки реалните проблеми при нас, Управителния съвет насочваше дейността на дружините по посока на тяхното последователно решаване. А това е гаранцията, че уверено продължаваме напред.

През изминалата година Управителния съвет продължи работата по отношение на:
- Укрепване на финансовата дисциплина и подобряване на счетоводното обслужване;
- Контрол и пълна яснота по отношение на приходите и разходите в Сдружението и за всяка дружина.
- Търсене на допълнителни възможности за финансовата стабилизация на Дружеството.
- Подобри се контрола върху договорите и стопанисването на материалната ни база.

Направен бе преглед и актуализиране на договорите за отдаване под наем на други имоти на Сдружението. Управителният съвет утвърди нарочна комисия за контрол на договорите и стопанисването на имуществото и обектите. Препоръката ни е, комисията още по-активно да се занимава с тези въпроси и регулярно да информира Управителния съвет.
- Реализираха се допълнителни приходи от курсове за подборен лов и проведени стрелби за обучение и изпити на кандидат-ловци на стрелбищния комплекс, както и други приходи от дейности на Сдружението.

В резултат на това, както и на други ефективни действия на Управителния съвет и ръководствата на Дружините, обобщено можем да кажем, че Сдружението категорично излезе от кризата, стабилизира се и успешно се развиват. Ведно с това:
- Работи успешно полигона /гатер/ за обучение на ловни кучета за едър лов. Реализирана беше една мечта на ловците от нашето Дружество. Това съоръжение се ползва и от ловци от други Сдружения, Киноложки дружества, както и за организиране и провеждане на регионални и национални състезания;
- Увеличихме възможностите, а и средствата за това, свързани с доотглеждането на дивеч и изкуственото му разселване в ловно-стопанските райони на Дружините. Фазанариите в селата: Болярци, Козаново, Избегли, Златовръх и Патриарх Евтимово се поддържат и пълноценно се използват за доотглеждане на дивеч;
- Започна се активна работа за проектиране и изграждане на ново стрелбище за нарезно късоцевно и дългоцевно оръжие на територията на ЛСК „40-те извора“. Стрелбище за което говорим и чакаме от много години. За целта направихме конкретно предложение до кмета на община Асеновград. Получихме пълна подкрепа и в Общинския съвет беше внесена от него докладна записка. Общинските съветници-ловци, проведоха срещи със всички групи в Общинския съвет и беше взето единогласно решение по нашето предложение. Със своето решение Общинския съвет предостави за срок от 10 години безвъзмездно право на ползване и стопанисване на над 10 декара общински имот. Същият е в непосредствена близост и граничи със стрелбищата на ЛСК „40-те извора“. Това позволи да пристъпим към следващите етапи на проектирането и изграждането на стрелбището. С помощта на главния секретар на НЛРС „СЛРБ“, г-н Васил Василев, осъществихме среща на територията на Комплекса с началника на служба „КОС“ към Министерството на вътрешните работи, съответните ръководители на тази служба в Областното управление в Пловдив и в РПУ – Асеновград. В срещата взеха участие и представители на община Асеновград и Общинския съвет. Всичко това даде възможност за уточняване на етапите и детайлите свързани с по-бързото отпочване на проектирането и реконструкцията и модернизирането на стрелбищня комплекс и изграждане на новото стрелбище. Благодарим на всички които помагат за изграждането на това ново съоръжение.

През 2015 г. във връзка с взето еднолично решение на бившия председател на Дружеството за отказ пред общината от безвъзмездно ползване на язовира в с. Козаново, предоставен ни от нея, реагирахме адекватно като Управителен съвет. Проведените разговори, проявеното разбиране и ангажираност за решаване на проблема от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов и последвало решение на Общинския съвет ние получихме отново правото за безвъзмездно стопанисване и ползване на язовира в с. Козаново, местността „Юрта“. Благодарим им за това.
- Ежегодно се работи за подобряване на базата и ловно-стопанските съоръжения на Дружините и Сдружението.
- През този период, Дружеството тържествено отбеляза 123-та годишнина от създаването си и продължи традицията за ежегодни събори свързани с Празника на града.
- Подобри се охраната на стопанисваните от Сдружението водоеми и борбата срещу риболовните „хишници“ – бракониерите. Регулярно се зарибяват, поддържат и почистват стопанисваните от нас водоеми. Тук заслугата е основно на Риболовната дружина и нейните най-активни членове.

Колеги,
В изминалия период, Управителният съвет работи като колективен орган стриктно съгласно Устава. Търсенето на консенсус, открития диалог и прозрачност в действията на УС бяха водещи. Управителният съвет израстна, сплоти се и работи с разбиране за своите отговорности. Утвърди се практиката за регулярен отчет на извършеното. Пълна и обективна информация за дейността на Сдружението от Председателя на Управителния съвет се дава на всяко заседание.

Възстанови се и се води активен диалог с институциите в Държавата и Общината:
- МЗХ, ИАГ, Горските стопанства в Асеновград и Пловдив, ръководството на горите в район Южен /Централен/, Смолян и др.;
- Работим с взаимно уважение и разбиране с Община Асеновград, РУ на МВР, Противопожарна охрана и др. В резултат на всичко това са налице плодотворни съвместни действия в интерес на лова и риболова. Утвърждаваме се като партньори на държавата и общината в тази област и политиката свързана с природозащитната дейност, като най-голямата неправителствена организация;
- Открит диалог и дискусии в Сдружението и Дружините, нови форми на общуване, търсене на пътища за решаване на проблемите произтичащи от реалностите и настъпилите промени – това е към което се стремим в нашата работа;
- Дружеството вече стои стабилно между останалите дружества в НЛРС и СЛРБ.

През настоящата година представителите на Дружеството в Общото събрание на НЛРС „СЛРБ“ нарастват от з-ма на 5 човека, което увеличава тежестта на Сдружението ни при вземане на решения.

одкрепяме политиката на Националната организация в лова и риболова и природозащитната дейност. Работим активно с НЛРС „СЛРБ“, поддържаме постоянни контакти, получаваме подкрепа и методична помощ и ръководство от тях, заедно се борим за укрепване единството на ловното и риболовно движение в България.

Колеги,
Много са нещата които Управителния съвет и ръководствата на Дружините свършиха в интерес на своите членове през този период. Но най-важен е факта, че в нашето Сдружение отново има единство, прозрачност и доверие. Върна се ентусиазма и желанието на голяма част от ловците за работа. Те осъзнаха своята отговорност към дивеча и рибата и все повече се превръщат в истински стопани на ловно-стопанските си райони. Но в интерес на истината и тук ни чака още много работа.

Искам да благодаря искрено на всички членове на Управителния съвет, на ръководствата на Дружините, на активните и ангажирани ловци и риболовци за усилията и дейността им през този период в интерес на Сдружението.

Уважаеми ловци и риболовци,
Ловно-рибарско дружество „Сокол – Асеновград“ гр. Асеновград чрез своите дружини стопанисва в ловностопанско отношение 63 727 хектара годна ловна площ.
От справката за членския състав на дружините в състава на ЛРД „Сокол – Асеновград“ за 2016 г. е следния:
- Мъже до 65 години - 1174 ловци
- Жени до 60 години - 12 ловци
- Мъже над 65 години - 242 ловци
- Членове риболовци - 950 души.

Съобразно естествените местообитания на дивеча и характера на ловностопанските райони в района на дейност на Дружеството, Дружините можем да ги категоризираме в три типа: полски, смесени и планински дружини.
Щатният състав на Сдружението през 2016 г. се е стремял да осъществява нужната организация и взискателност в работата на дружините по отношение на дейностите свързани с:
- Ежегодно установяване чрез таксация на запасите от едър и дребен местен полезен дивеч и планиране на ползването;
- Създаване и поддържане на специализирана фуражна база на дивеч;
- Изграждане на ловно стопански съоръжения и друга материална база;
- Грижа за дивеча през зимата и размножителния период;
- Доотглеждане и изкуствено разселване на дивеч в природата;
- Регулиране числеността на дивеча;
- Опазване на дивеча и неговата охрана;
- Изготвяне на графици за ловните излети и ползване на дивеча чрез предоставяне на дружините разрешителни за лов;
- Други необходими мероприятия в това направление.

Ловно-стопанска дейност и развитие на ловното стопанство

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за приложението му ЛРД „Сокол – Асеновград“ осъществява дейности свързани с възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча. То ръководи и организира цялостната дейност за реализация на горепосочените цели върху предоставените му ловно стопански райони.
За да постигнем желаните цели и резултати, на нас днес ни е нужен задълбочен и откровен разговор както за постигнатото, така и за истинските причини за слабостите, които допускаме в дейността си, за да вървим напред, запазвайки и увеличавайки дивечовото богатство на територията на Сдружението.
Именно в тази посока днес, ние трябва обективно и реалистично да оценим постиженията и слабостите през отчетния период.
По отношение на местния, дребен полезен дивеч видимо се променя през отчетния период дейността на полските дружини и част от тези със смесени ловно стопански райони в положителна посока. Сега те много по-отговорно и последователно работят за увеличаване основно на запасите от яребицата, включително и чрез изкуствено разселване.
Проведената пролетна таксация през 2016 г. както и целогодишните наблюдения показва, че при запасите от заека се очертава тенденция на запазване, а в някои райони и увеличение на запаса му.
През 2016 г. въз онова на утвърдения план за отстрел от 600 броя зайци в дружеството са отстреляни 165 бр. Важен обект за лов в дружеството е яребицата.
Яребицата бележи тенденция на стабилизиране на запасите в нашите ловни полета, според наблюденията и данните от таксациите през 2017 г. и е достигнат допустимия запас. Причината е главно в грижата за запазване на хранително-защитната база, регулирането на вредния дивеч и изкуственото задивечаване в по- голямата част от дружините. Традиция за добрите грижи през всички сезони за яребицата в дружините на с. Болярци, Конуш, Избегли, Тополово, Кочево, Патриарх Евтимово, Златовръх и Козаново.
Отрицателно влияние на запаса на яребицата оказаха неблагоприятните атмосферни условия и дейности, свързани със селското стопанство.
През ловен сезон 2016 г. при план 3330 са отстреляни общо 1086 броя яребици.
Смятаме, че изкуственото разселване на яребиците в нашите ловно стопански райони е един необходим и решаващ път за задивечаване и увеличаване запасите от нея.
През пролетта и есента на 2016 г. закупихме и разселихме 450 броя яребици, в ловно рибарските дружини на с. Болярци, Асеновград 3, Нови извор, Червен, Избеглии, Тополово, Патриарх Евтимово и др.
Дружините следва реалистично и точно да следят и отчитат получените резултати от изкуственото разселване на яребиците.
Наличието и ползването на фазана в нашите ловно стопански райони се дължи преди всичко на изкуствено разселване. Добри условия за естественото му развитие има само малка част от дружините – с. Болярци, с. Козаново, с. Избеглии, с. Златовръх и с. Патриарх Евтимово. През 2016 г. от дружеството бяха закупени общо 1870 бр. фазани, които се доотгледаха във фазанариите Болярци, Козаново, Избегли, Златовръх и П. Евтимово.
Ловно рибарската дружина в с. Болярци с председател Костадин Милушев, през изминалите години доотгледаха и пуснаха в природата най-голям брой фазани, което е постоянна практика при тях.
Засега основно в с. Болярци от части в Караджово, П. Евтимово и Избегли е сложено началото на естествено възпроизводство на фазана.
През изминалия ловен сезон дружините са отстреляли общо около 560 броя от разселяния фазан, което означава, че сме оставили в природата не малък брой фазани, което ще помогне за естественото му възпроизводство.
Условията за естественото възпроизводство на полудивата патица на територията на нашето дружество са ограничени. Това налага да търсим нейното увеличаване чрез изкуствено доотглеждане. В изминалата 2016 г. над 500 броя малки патета се доотгледаха в с. Козаново и с. Болярци за нуждите на дружините. Това е резултат от инициативността на ръководствата им и осигурени в голямата си част собствени финансови средства, както и изградената от тези дружини материална база.
Освен изброените видове дивеч в района на дружеството ловците провеждат ловни излети на прелетен, блатен и водоплаващ дивеч.
Резултатите от проведените ловни излети на прелетен дивеч през 2016 г. са следните: Съгласно отчета на разрешителните за лов са отстреляни 6616 пъдпъдъка, 499 гургулици, 1114 гълъба, 486 диви патици.
Проблем с хищниците има във всички ловностопански райони. Тук трябва да споменем ловците унищожили най-много хищници: Иван Стефанов – дружина Болярци, Мехмед Бозов – дружина Долни Воден, Георги Димитров – дружина Конуш, Борислав Пилев – дружина Избегли, Иван Тодоров – дружина Тополово и др. През 2016 г. са отстреляни вълк –5, лисици – 262, чакали – 120, белки – 40, свраки – 31, язовец – 2, скитащи кучета – 98. Тук поставяме един въпрос, отговорът на който трябва да дават дружините: Погрижихме ли се достатъчно за оцеляването на дребния и едър полезен дивеч през зимата, зареждахме ли редовно хранилките със зърно или чакахме да ни напомнят от дружеството, че това е задължение на ловците. Опазихме ли дивеча по време на жътвата в нашите ловно стопански райони и регулирахме ли достатъчно числеността на вредния дивеч и особено свраките, за да опазим популациите?
Увеличаването на запасите от дребния и едрия местен полезен дивеч изискват постоянни действия и усилия, които са напълно по възможностите на дружините.
Основните видове дивеч от планински и полупланинския район са дивата свиня, сърната и благородния елен. Запасите на благороден елен продължават да бъдат под нормалния запас. Запасът на сърната е в допустимите норми, но отстрела през 2016 г. е 27 броя при план 68 броя.
През последните няколко години се забелязва положителна динамика в присъствието на дивата свиня на територията на дружините.
Като обект на ловуване тя представлява изключителен интерес за 17 дружини в състава на дружеството.
През отчетния период дружините в Добростан, Червен, Новаково, Тополово, Мостово, Узуново, Орешец, Три могили изпълняват ангажирано и грижливо своите задължения по отношение на комплекса от мерки за увеличаване на популацията на дивата свиня и задържането й в ловно стопанските райони. Налице е и осъзнаването на въпроса за намаляване броя на отстреляни женски в кръга на допустимата грешка и изпълнението на закона и правилника като забрана за отстрел на женската дива свиня.
С полаганите грижи за дивата свиня в ловностопанските райони на Нареченски бани 1 и 2, Добралък, Яврово, Бачково, Асеновград 1 и Долни Воден и предприетите протестни действия срещу незаконните капани за улавяне на дивеч от наемателите на дивечовъдните участъци, се наблюдава постепенно възстановяване на популацията от дива свиня в засегнатите райони.
При план за отстрел за 2016 г. на 209 броя дива свиня са отстреляни 185 броя. Най-успешен ловен сезон и слука имаха ловците от дружините с. Тополово – 29 броя, с. Новаково – 36 броя, с. Узуново – 9 броя, Три могили – 15 броя, Мостово – 31 броя, Бачково – 7 броя, Асеновград 1 – 8 броя. Най-успешен ловен сезон и слука имаха ловците от дружините с. Тополово – 9 бр., Узуново – 10 бр., Три могили – 16 бр., с. Мостово – 8 бр., Бачково – 7 бр.
Видимо голяма част от дружините, които полагат постоянни грижи за хранителната база на дивеча подхранват постоянно, създават необходимите калища, солища и други биотехнически съоръжения, сеят дивечови ниви, не успяха да задържат и привлекат дивеча в своите райони и по време на ловните излети не можаха да се радват на добра слука в лова през 2016 г.
Има не малък брой дружини, които са решили проблема с целогодишното подхранване на дивеча с цел задържането му в ловно стопанските райони, както с помощта на дружеството, така и със собствени средства и спонсори.
През отчетния период дружеството стопанисва вече три водоема: язовир „40-те извора“, язовир „Избегли“ и язовир „Козаново“ за практикуване на спортен риболов на своите членове които наброяват около 950 човека. През отчетния период се наблюдава активно участие на Риболовната дружина в дейностите по зарибяване и охрана на нашите водоеми. Същите водоеми бяха зарибени за 2016 г. с едногодишен зарибител – шаран – 10 000 бр., бял амур – 3000 бр. И 1500 кг. зарибител /шаран и каракуда/, дарени от Петър Михов.
Чест за нас е домакинството и провеждането на републикански турнири по улов на риба за подрастващи на язовир „40-те извора“ за купата на НЛРС „СЛРБ“ и купата на ЛРД „Сокол-Асеновград“, от което първото място остана у нас.

Законност в лова и инциденти с ловно оръжие

През 2016 г. бе обърнато особено внимание при боравенето с ловно оръжие, бяха направени инструктажи преди откриването на груповия лов на дива свиня, със заповед задължиха всички участници в групов лов да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят. През 2016 г. в ЛРД „Сокол - Асеновград“ ловът мина без инциденти с ловно оръжие. Основните причини за допускане на инциденти с ловно оръжие по време на лов са:
- Подценяване от ръководителя на лова организацията на ловните излети и допускане на неспазване на дисциплината по време на лов.
- Стрелба по неясно видима цел;
- Напускане на постовете по време на лов;
- Стрелба по забранен вид дивеч.
- Не се работи достатъчно за повишаване самоконтрола и взаимната взискателност между ловците при ловуването. Нуждаем се от реална промяна в действията на ръководствата на Дружините по отношение на компромисите допускани от тях и някой от членовете на Управителния съвет.

Отчитаме една година, през която са на ход промени в нормативната база, инициирани в голяма част от ръководството на Сдружението.
Борбата с бракониерството и закононарушенията при лова и риболова е незадоволителна и се проявява либерализъм и безразличие към нарушителите в някои от дружините. Тези слабости решително трябва да бъдат преодолени.

Колеги,
Проблемите са ясни. Нека заедно всички ние, да търсим и намерим верните решения и предприемем необходимите действия за решаването им в интерес на лова и риболова.

д-р Георги Хаджиламбрев
Председател на УС на ЛРД“СОКОЛ – АСЕНОВГРАД“