Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Подписка в подкрепа и от СЛР "Сокол-2001" с. Лозарево

Подписка в подкрепа и от СЛР "Сокол-2001" с. Лозарево

vater Публикувана от vater | 04.10.2017
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Подписка в подкрепа и от СЛР "Сокол-2001" с. Лозарево

Подписка в подкрепа и от СЛР "Сокол-2001" с. Лозарево:

БГ ЛОВ припомня:

ПОДПИСКА В ПОДКРЕПА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЛРД „СОКОЛ 1893” ПАЗАРДЖИК ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

Приложение 4, параграф 29
Точка 1/ 3.2. да се измени така:

Групов лов на дива свиня – от 01 септември до 15 януари.


Мотиви:

Към настоящия момент популацията на дива свиня е в своя пик и нанася огромни щети на селското стопанство, както и ограничава ареала на развитие на други по-чувствителни видове дивеч.

Наближаването на африканската чума по свинете към нашите граници също изисква по-крути мерки за регулиране на популацията на дива свиня в България. Разрешените към настоящия момент излети и без това са недостатъчни за ефективно регулиране на числеността на този бързо развиващ се вид, а попълзновенията за намаляване срока за ловуване ще доведат до неконтролируемо разпространение на дивата свиня. Дори ако не се променят сроковете да не говорим за евентуалното намаляване каквито искания са депозирани вече за групово ловуване -като най-ефективен метод за регулиране на популацията на дива свиня това ще доведе до значително нарастване на щетите нанесени на селските стопани и съответните искове за обезщетения от тях към нас ловните сдружения стопанисващи дивеча. В дългосрочен план увеличеното разпространение на дивата свиня ще потисне развитието на популациите на сърната, елена лопатар, заека и други по-чувствителни видове , с които дивата свиня се конкурира за хранителната база. В крайна сметка ще се подпомогне и евентуалното разпространението на африканската чума на наша територия и ще доведе до трайно изчезване на този ловен вид, спад в приходите от ловен туризъм и тотален срив на целия отрасъл за производство и преработка на свинско месо.

Доводите за забрана на груповия лов на дива свиня през януари, визирайки видимата заплоденост на женските индивиди, са крайно популистки и не почиват на здрава логика, защото майките практически са заплодени още от началото на декември, но тогава няма видими признаци, които могат да способствуват за предпазването им, докато през януари бременността им е по-видима и ловците биха могли да ги различат и пропуснат. Още повече, че в граничещите с България държави срока за ловуване съвпада с предложеният от нас срок!

Доказано Неприложима е и идеята да се компенсира недостатъчния брой излети на групов лов с индивидуален лов на дива свиня, поради недостатъци в сега действащата уредба. Изискването от закона за присъствие на представител на ДГС на всеки индивидуален лов и липсата на кадрови потенциал за приложението му от страна на в ДГС практически обезсмисля идеята за провеждане на такъв вид лов от ловните сдружения.

С оглед гореизложеното считаме за необходимо и навременно започването на груповия лов на дива свиня от 01 септември и продължаването му до 15 януари.

Т.4 се изменя така:

23. Голяма белочела гъска – от 01 октомври до 28 февруари
23.1. Посевна гъска – от 01 октомври до 28 февруари
23.2. Сива гъска – от 01 октомври до 28 февруари
24. Диви патици - обект на лов – от 01 октомври до 28 февруари
24.1. Полудива патица – от 01 октомври до 28 февруари
24.2. Зеленоглава патица – от 01 октомври до 28 февруари
24.3. Лятно бърне – от 01 октомври до 28 февруари
24.4. Зимно бърне – от 01 октомври до 28 февруари
24.5. Фиш – от 01 октомври до 28 февруари
24.6. Лопатарка – от 01 октомври до 28 февруари
24.7. Черна качулага потапница – от 01 октомври до 28 февруари
24.8. Шилиипашата патица – от 01 октомври до 28 февруари
24.9. Кафявоглава потапница – от 01 октомври до 28 февруари
25. Черна лиска – от 01 октомври до 28 февруари

Мотиви:

В резултат на климатичните промени, които безспорно са налице, сме свидетели на промяна в процесите на миграция и поведението на водоплаващия дивеч, което от своя страна изменя благоприятното време за ловуване. През последните години се наблюдава меко време през декември и застудяване през януари и февруари, което води да засилена миграция през първите два месеца на годината.

Това налага да се удължи срока за ловуване на тези видове дивеч, за да се предпази гнездящата у нас популация за сметка на прелетните такива.

Нереални са аргументите за намаляване срока за ловуване на водоплаващ дивеч, застъпвани от някои псевдо-екологични организации. Тази мярка няма да доведе до запазване на защитените видове, а напротив ще засили недоволството на ловците от тяхната дейност и ще има обратен ефект върху общата популация на дивеча у нас.


Колеги и приятели Български ловци,
С оглед на гореизложеното и за запазване изконните интереси на българските ловци и за защита на правото ни на лов се създава инициативен комитет от представители на ловни сдружения, общественици и обикновени ловци за иницииране на подписка за приемане на предложените от нас промени в сроковете за ловуване, която да бъде връчена на Директора на ИАГ, Председателя на Народното събрание и Министър-председателя на Република България.


ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ЕВГЕНИ АБАДЖИЕВ – СЛРД „СОКОЛ 1893” –ПАЗАРДЖИК
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ – ВАСИЛ ТЕРЗИЙСКИ – „БГ ЛОВ“

ЧЛЕНОВЕ:
инж. ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ – експерт член на ЛРД София-юг
РОБЕРТ АТАНАСОВ – „БЪЛГАРСКИ ЛОВЕЦ”
Д-Р ВАСИЛ ПАНИЦА – ЛРД „СОКОЛ” – ПЛОВДИВ
ГЕН. КОЛЬО МИЛЕВ – ЛРД-СЛИВЕН
КОЛЬО ПАНАЬОТОВ – ЛРД –ВАРНА
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ- ЛРД- ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕНЦИ МАРИНОВ – ЛРД – ГАБРОВО
ИВАН ВАСИЛЕВ – ЛРД –БЛАГОЕВГРАД
ГЕОРГИ ТОШЕВ – ЛРД СОФИЯ - ИЗТОК
РАЧО РАЧЕВ – ЛРД „СТРИНАВА” – ДРЯНОВО
СПАС СПАСОВ – ЗАСЛУЖИЛ ДЕЯТЕЛ НЛРС-СЛРБ

Прилагаме ФОРМИ НА ПОДПИСКИ за Ловни сдружения и Ловни дружини, изтеглете, попълнете, подпишете и изпратете на адреса на пазарджишкото сдружение.

Подписка за сдружение, изтегли от тук: Прикачен файл  ФОРМА НА ПОДПИСКА ЗА СДРУЖЕНИЕ.pdf

Подписка за дружина, изтегли от тук: Прикачен файл  ФОРМА НА ПОДПИСКА ЗА ДРУЖИНА.pdf


ФОРМАТА НА ПОДПИСКАТА ДА СЕ ИЗПРАЩА НА АДРЕС:
ГРАД ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ВИДЕЛИНА” №8
СЛРД „СОКОЛ 1893”- ПАЗАРДЖИК
ЕВГЕНИ МАРТИНОВ АБАДЖИЕВ
ЕЛ. АДРЕС - slrd1893@mail.bg
Тел. за връзка – 0897997031 – Евгени Абаджиев
0894482294 – Васил Терзийски