Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Покана-2 за Общо събрание на Българската Ловна Асоциация

Покана-2 за Общо събрание на Българската Ловна Асоциация

vater Публикувана от vater | 15.02.2021
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Покана-2 за Общо събрание на Българската Ловна Асоциация

Уважаеми членове на Сдружение "Българска ловна асоциация",

По инициатива на Управителния съвет и с оглед създалата се и трайно продължаваща негативна ситуация в ловните ни територии, доказаната липса на градивен диалог с държавните структури и нуждата от задружни и организирани действия в защита на интересите ни, Ви каним да присъствате на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10.03.2021 г. от 12:30 часа в гр. Пловдив, Парк Хотел Пловдив със следния дневен ред:

Първа сесия - организационна - от 13.00 (регистрация 12:30), присъстват само членове на БЛАили техни пълномощници

1.Разглеждане на предложения за промяна на Устава на Сдружението в частта му засягаща избора на председател, броя на членовете на Управителния съвет, създаване на регионални структури на БЛА, въвеждането на фигурата на зам. председател, промяна на адреса на управление на Сдружението и други предложения, които са единодушно приети за решаване от присъстващите на Общото събрание членове или техни пълномощници.

2. Приемане на оставката на г-н Стефан Даскалов в качеството му на председател на сдружението, приемане на оставката на г-н Иван Недков в качеството му на член на Управителния съвет.

3. Избор на председател на Сдружението

4. Избор на регионални представители на БЛА в шест региона

5. Избор на членове на УС

6. Приемане на Правилник за работа на Сдружението, щатно разписание и бюджет за 2021 год.

7. Приемане на ГФО и годишен доклад за дейността на БЛА.

8. Приемане на Програма за работата на БЛА 2021 год.

9. Други въпроси, които са единодушно приети за решаване от присъстващите на Общото събрание членове или техни пълномощници.

Втора сесия – от 15:00 - отворена за гости и симпатизанти

По проблемите свързани с управлението, организацията, планирането и контрола на ловното ни стопанство от МЗХГ съгласно Закон за горите, Закон за лова и опазване на дивеча и Правилник за неговото приложение.

1. Съгласуване с членовете на сдружението на постъпили предложения за остра реакция в защита на исканията ни пред отговорните държавни институции.

2. Обсъждане на необходимостта от протестен характер на действията ни с цел постигане на публичност на каузите ни и създаване на обстановка за спешно решаване на повдигнатите от нас въпроси и решаване на многобройни и тежки проблеми.

3. Разглеждане на възможността за бъдещи колективни съдебни искове за мораториум върху годишните такси, намаляване на сумите по гаранциите, справедливо преизчисляване на годишните такси, промяна на сключените договори и получаване на компенсации, поради претърпени загуби от наложените мерки срещу разпространението на АЧС и Covid-19.

Уважаеми членове на Сдружение "Българска ловна асоциация",

Присъствието Ви на Общото събрание е наложително за вземане на важни решения свързани с промени в Устава и начина на функциониране и продължаване на успешната работа на Сдружението през 2021 год.

В случай, че не присъства управителят на дружеството член, а негов пълномощник, е необходимо пълномощникът да носи със себе си пълномощно за представителство на общото събрание.

Каним всички НПО и Ловни съюзи, които са недоволни от провежданата държавна политика от МЗХГ свързана с горското и ловно стопанство да присъстват и участват в дебатите от втората сесия на Общото събрание за предприемане на колективни и съгласувани действия, които да доведат до наложителна промяна.

„С думи и дела, с ловна съвест и закон !”

София, 09.02.2021

С уважение,

УС на Сдружение „Българска ловна асоциация“

Абонамент за бюлетин