Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Предизборно слово на Евгени Абаджиев, кандидат за председател на УС на НЛРС-СЛРБ

Предизборно слово на Евгени Абаджиев, кандидат за председател на УС на НЛРС-СЛРБ

vater Публикувана от vater | 08.07.2021
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Предизборно слово на Евгени Абаджиев, кандидат за председател на УС на НЛРС-СЛРБ

Уважаеми приятели ловци, уважаеми господин председателстващ събранието,

За мен е чест днес да съм тук с вас, като един от вас.

Това, че толкова много хора днес сме тук – значи че всички ни сме загрижени за нашата организация и нейното бъдеще.

За съжаление проблемите и предизвикателствата, които стоят пред съюза са много и несъмнено е нужна промяна за да бъдат решени.

Промяна генерална и решителна, ново начало гарантиращо единството и просперитета на националният ловно рибарски съюз.

В многобройните ми срещи из страната, установих, че основния проблем на организацията е помощта, която се оказва на различните сдружения, или по точно липсата на такава, и от там за много от сдруженията се загубва смисъла на членуването в един такъв съюз. За да променим това, ще създадем работещо звено, което да оказва безплатна юридическа и експертна помощ на сдруженията, както по правни казуси, така и по всички деятелности на администриране на ловната дейност, а така също и при кандидатстване по европейски програми. Звено от специалисти, които да не отговарят с придобилата известност фраза – „намерете си адвокат“, а да помагат на сдруженията при всеки проблем, възникнал при и по повод изпълнението на дейноста им.

Друг проблем за много сдружения, особено за по-малките е финансовия.

Смятаме да направим нещо, като взаимоспомагателна каса, от която сдруженията с финансови проблеми, както и тези, изпълняващи проекти по европейски програми, да могат да взимат безлихвени заеми при определени обективни условия, за да подпомагат дейността си, без да се налага да зависят от субективната оценка на председателя.

Имаме и едно революционно предложение.

Имуществото на НЛРС-СЛРБ е в размер на над 100 милиона, и е създадено с парите на сдруженията, с парите на нашите бащи, дядовци. Ще дадем възможност всички сдружения да получат акции от това имущество, чрез дялово участие в „Сокол БЛРС“, в зависимост от членската си маса, за да се чувстват съпричастни с националната ловна организация, да получават дивиденти от наемите и от дейността и печалбата на фирмата на съюза.

Всичко това ще бъде направено с една основна цел. Не само да запазим в НЛРС-СЛРБ всички членуващи към днешна дата сдружения, но и да върнем в националната организация онези близо 50 сдружения, които по една или друга причина са я напуснали.

И да не забравя, ако бъда избран за председател на НЛРС-СЛРБ, няма да взимам възнаграждение за труда си, а ще работя на обществени начала, както това правят повечето от председателите на сдружения, както и всички председатели на национални ловни организации в европа. Защото това не е чиновническа дейност, а обществен дълг в защита правата и интересите на сдруженията и ловците.

Ако не осъществим тези промени, все повече сдружения ще напускат НЛРС-СЛРБ, и все по малки ще бъдат възможностите ни, да осъществяваме нашите политики и да защитаваме правата на българските ловци.

ЗА ТОВА Е ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА.

Втората част от програмата ми е свързана със законодателна инициатива и взаимодействие с държавните  органи.

В последните години не сме ние тези, които задаваме дневния ред на въпросите свързани с лова и дивеча. Почти не мога да се сетя за нормативен акт, който да е приет в държавата по наша инициатива и с активното ни действие и лобиране. Жизнено важни за нас въпроси се решават от европейските еколози, чиновници в министерство на земеделието и Министерство на екологията, БАБХ и други фактори. Това води до едно примиренчество, до демотивация на обикновения ловец. Това води до пренебрежително и унизително положение на нашия национален съюз.

ВРЕМЕ Е ТОВА ДА СЕ ПРОМЕНИ!

Когато бъда избран за председател на НЛРС-СЛРБ това ще приключи. Ние вече няма да се молим на никой. Ние ще изискваме. Ще изискваме в името на нашите 130 000 ловци, в името на опазването на дивеча, в името на съхраняването на българската природа.

Първа точка от дневния ред е удължаването срока за ловуване на водоплаващ дивеч.

През 2017 година бе проведена анкета, в която 99% от ловците искат удължаване на тези срокове.

През 2018 година, като председател на инициативния комитет за защита правата на българските ловци,  внесох в народното събрание подписка, подкрепена от 47 000 ловци за удължаване на този срок до края на февруари. Отговориха ми, че това не може да се случи без подкрепата на НЛРС-СЛРБ, а за съжаление по този въпрос ръководството на националната организация има различно виждане.

Когато бъда избран за председател, на първото заседание на управителния съвет ще бъде взето това решение и ще започнем процедурата на съгласуване с българските власти и ЕС, която е сложна и трудна, за да можем през 2023 година да имаме лов на водоплаващ през февруари.

Ще предприемем действия по промяна на закона, за да предпазим нашите сдружения от искове на некоректни земеделски производители за щети нанесени от дивеча.

Ще изискаме от държавата да съблюдава спазването на сега действащите закони и санкцииониране на виновните за да  можем да ограничим пръскането с нерегламентирани препарати, обработването на пътищата и мерите, унищожаването на горските пътища и въобще всички дейности на некоректни земеделски и дърводобивни фирми, които водят да намаляване на местообитанията, погиване на дивеча и затрудняване на упражняването на ловната дейност.

Ще се противопоставим на опитите на псевдоеколозите от ЕС да наложат пълна забрана на оловните боеприпаси, а ако загубим битката в ЕС, ще се противопоставим на прилагането на тези разпоредби в България.

Ще окажем пълен отпор на всички опити по какъвто и да е начин да бъде забраняван лова на гургулица, на пъдпъдък, на вълк и въобще на който и да е вид лов.

Ще дадем отпор и на посегателствата върху груповия лов на дива свиня от страна на държавни органи.

Считам, че ловните сдружения, като стопанисващи дивеча, най-добре могат да преценяват кога и как да осъществяват своята ловна дейност.

Не мога да подмина и въпроса за бракониерството. Този въпрос винаги е тежал в годините на нашата организация, защото бракониерските прояви с лека ръка унищожават труда на хиляди наши съвестни ловци, грижещи се за дивеча, компрометират усилията ни да покажем на обществото нашето положително лице на добри стопани. За да се реши този проблем трябва ефикасно сътрудничество с държавата и правоохранителните органи.

Това, което незабавно трябва да се промени е да се преустанови възможността, изключен за бракониерство ловец от едно сдружение, да може да си ловува спокойно в друго, като така занулява усилията на всички.

По отношение на рибарството, имаме разработена стратегия за връщане на рибарите в ловно-рибарските сдружения, чрез поемане на стопанисването на рибните ресурси на големите язовири от ловно-рибарските сдружения и създаване на атрактивна възможност, рибарите със заплащането на една членска карта да риболовстват в големите водоеми в цялата страна. Безобразие е в НЛРС-СЛРБ да членуват само 7000 рибари. И то половината от тях  са в сдруженията в Пазарджишка област.

В момента думата рибарски в името на НЛРС-СЛРБ е само за благозвучие. Ако бъда избран за председател,  ще изискаме от държавата да отдава големите язовири преимуществено на ловно-рибарски сдружения за стопанисване на рибните ресурси. В организацията ще се влеят хиляди рибари, които ще донесат сериозен финансов ресурс на сдруженията и неимоверна мощ на националната ловно-рибарска организация.

ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЯНА!

Специално внимание в моята дейност ще отдадем на работата с подрастващото поколение. Вярвам, че всички вие сте наясно, че ако не покажем на младите хора смисъла от нашата дейност, ако не ги убедим, че ние не сме убийци, а истински стопани на дивеча, ако не ги възпитаме в любов към природата и дивеча, след няколко десетилетия или ще бъде забранена нашата дейност, или ще бъде ограничена до размер, който ще демотивира хората да заверяват своите ловни билети.

И това няма да стане с демонстративни срещи с няколко деца в елитно ловно стопанство, а чрез навлизане в училищата чрез извънкласни дейности, летни лагери и рибарски училища и училища по първоначални ловни способности.

Уважаеми приятели,

Знам, че промяната няма да е лесна, но времето в което живеем я прави неотменима .

Няма да обяснявам, как нещо няма да стане.

Досегашния председател имаше цял мандат обстойно да обяснява, как  промяната към по добро, отразена в мои приоритети не може да се случи и защо не може да се случи.

Всъщност не познавам човек, който по-добре от него, с по-професионални термини, с по-научен вид да обяснява как нещо не се е случило и  защо  не се е случило.

Аз не мога да обяснявам защо нещо не се случва и за това просто правя нещата да се случват.

Знаете ли защо сдруженията от Пазарджишка област застанаха безрезервно до мен в тази кампания? Защото ме познават добре, защото за тези години успяхме да създадем една общност, която да работи в екип, която да защитава правата ни на местно ниво. Ние сдруженията от Пазарджишка област винаги заставахме заедно пред областен управител, народни представители, директор на РДГ или горско стопанство. И ги респектирахме. С нашето единство. С нашата сила.

Това искаме да направим и с националната ловна организация.

Да бъде протегната приятелска десница към всички, които ни уважават, към всички, които ни помагат, към организациите, учрежденията и държавните органи, които искат да работим заедно в името на българската природа за съхранение на дивеча и рибата и на нашите ловни традиции.

И в същото време да бъдем юмрук, за всеки, който се опитва по някакъв начин да ограничи изконното ни право на лов.

Няма да позволя вече никой да ни пренебрегва и да ни унижава.

Ние сме сила!

Гласувайки за мене, вие гласувате за една обединена национална организация, работеща за сдруженията и ловците, за една национална организация на сдруженията и ловците, за една национална организация защитаваща с всички позволени от закона средства на правото ни на лов, за една силна национална организация, с която всички да се съобразяват, съставена от силни, финансово стабилни сдружения и от горди български ловци, усещащи във всеки миг нашата институционална подкрепа.

Време е за тази промяна. Да я направим всички заедно. Тук и сега!

За мен колеги ловът не е хоби. За мен ловът е философия, мисия, начин на живот. Аз съм един от вас и ще работя за вас.

Моето хоби е да покорявам върхове. И аз ще направя така, че националната ловна организация да се върне там, където и е мястото – на върха.

Евгени Абаджиев, кандидат за председател на УС на НЛРС-СЛРБ

08.07.2021г./гр. София

Четете още:

Програма за управление и развитие на НЛРС-СЛРБ през 2021-2025 г. на кандидата за председател на УС Евгени Абаджиев

Абонамент за бюлетин