Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Предложения за популациите от дребен дивеч към Общата селскостопанска политика /ОСП/ след 2020 г.

Предложения за популациите от дребен дивеч към Общата селскостопанска политика /ОСП/ след 2020 г.

vater Публикувана от vater | 13.03.2020
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Предложения за популациите от дребен дивеч към Общата селскостопанска политика /ОСП/ след 2020 г.

Днес множество учени от и извън Европа призоваха за поставяне на по-високи цели в следващата Обща селскостопанска политика /ОСП/ по отношение на устойчивото развитие. В своето изявление те представят план от десет точки, в който се посочват слабостите на настоящото предложение за ОСП в областта на околната среда, климата и социално-икономическите въпроси. В същото време правителствата на държавите-членки от ЕС обсъждат възможни съкращения на бюджета във втори стълб на ОСП, който финансира схеми за селското стопанство и околната среда.

В изявлението си учените признават, че „селското стопанство е главният двигател за деградацията на околната среда в Европа” като това се отнася както при разширяване, така и при изоставяне на земята. По-нататък учените обръщат внимание на факта, че „предишните реформи са претърпели неуспех в опитите за преустройството или интеграцията на съществуващите инструменти за подобряване на изпълнението на ОСП”.

Националните ловни асоциации в Европа са все по-загрижени за положението с популациите на дребния дивеч в Европа и приноса на настоящата ОСП за биоразнообразието.  Намаляването на видове дребен дивеч като яребицата, фазана и  заека са обезпокоителни и ще продължат,  ако в следващата ОСП няма промени.

FACE, представляваща 7 милиона ловци в Европа, е съгласна с необходимостта от по-амбициозна реформа на ОСП чрез приемане на действен подход за опазване на биоразнообразието. В следващата ОСП трябва да има повече стимули за дейности и екологични цели, които са ясно обвързани с производството, резулатите и въздействието.

Учените подчертават необходимостта от поне 10 % природни участъци в земеделските земи, с което ще подпомогнат изграждането на гъвкаво функциониращо биоразнообразие.  Освен това фермери, които поддържат висока природна стойност /ВПС/ трябва да бъдат стимулирани. За FACE, фермерството не може да бъде ограничено само до „производството”, а трябва да включва и опазването на биоразнообразието, при което специфичните цели, посочени в законите на ЕС, са изпълнени. Например, по отношение за избора на природните характеристики, разпоредбите на ОСП трябва да стимулират фермерите да пазят важни хабитати на тяхната земя, които благоприятстват биоразнообразието /и земеделието/.

В цяла Европа партньорствата между ловците и фермерите/собствениците на земя са полезни за опазването на околната среда. Важността на тези конструктивни сътрудничества трябва да бъде отчетена в следващата Обща селскостопанска политика/след 2020 г./.

Превод: БГ ЛОВ

Четете още: ЛОВНИ СТАТИИ

Абонамент за бюлетин