Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Програма за управление и развитие на НЛРС-СЛРБ през 2021-2025 г. на кандидата за председател на УС Евгени Абаджиев

Програма за управление и развитие на НЛРС-СЛРБ през 2021-2025 г. на кандидата за председател на УС Евгени Абаджиев

vater Публикувана от vater | 22.05.2021
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Програма за управление и развитие на НЛРС-СЛРБ през 2021-2025 г. на кандидата за председател на УС Евгени Абаджиев

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ МНОГО, АКО МИ ГЛАСУВАТЕ ДОВЕРИЕ НА 07.07.2021 Г.

АЗ НЕ ПРЕДЛАГАМ НАПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ!

АЗ ИМАМ КОНКРЕТЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ!

ПРОМЯНА НА СТРУКТУРАТА, ЦЕЛИТЕ И НАСОКИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА НЛРС-СЛРБ

- Обединение на ловците в България чрез връщане на напусналите сдружения в НЛРС-СЛРБ – срок до 31.12.2022 г.

- Стабилизиране на Националната организация чрез промяна в административно-организационната дейност на управителните органи с цел по-доброто взаимодействие със сдруженията – срок до 31.12.2022 г.

- Създаване на  фонд за подпомагане на сдруженията, за отпускане на безлихвени заеми и безвъзмездни помощи.

- Създаване на единна информационна система за комуникацията между сдруженията, както и между сдруженията и НЛРС-СЛРБ – срок до 30.06.2022 г.

- Промени в Устава, които да официализират работата на председателя на УС на НЛРС-СЛРБ на обществени начала, без заплащане, както и оптимизирането на структурата на организацията – срок до следващото редовно общо събрание на НЛРС-СЛРБ.

- Промени в Устава, даващи възможност на сдруженията за пряко дялово участие в имуществото на НЛРС-СЛРБ – срок до 31.12.2023 г.

- Участие на НЛРС-СЛРБ и ловно-рибарските сдружения в проекти, реално способстващи за повишаване на ловната ни култура, повишаване на уменията и защита на дивеча и рибата. Подпомагане на сдруженията за участие в проекти с европейско финансиране – срок – постоянен.

- Създаване на консултативно-експертен орган от външни специалисти и експерти, както и бивши председатели на организацията, с които да се обсъждат конкретните проблеми и да се предлагат съвременни и ефективни начини за решаването им.

- Създаване на национална стратегия за ловната кинология, чрез оптимизиране на работата с БРФК и създаването на възможности за създаване на породисти ловни кучета.

- Създаване на съвети за регионално сътрудничество по места за по-ефективна защита на правата на ловците и сдруженията.

- Промяна в структурата, функционалните задължения и отговорностите на щатните служители на НЛРС-СЛРБ.

- Оптимизиране на дейността на фирма „Сокол БЛРС“ .

- Изграждане на модерно национално ловно стрелбище на НЛРС-СЛРБ.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО С ЦЕЛ ЗАЩИТА ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОВЦИ, ЛОВНИТЕ СДРУЖЕНИЯ И ДИВЕЧА

- Активно участие в изработване и приемане на Национална ловна стратегия – срок до 31.12.2022 г.

- Удължаване срока за ловуване на водоплаващ дивеч – срок  до 31.01.2023 г.

- Промяна на Закона за лова и опазване на дивеча и на законите, регулиращи правата и задълженията на земеделските производители, за да се ограничи практиката за 100 % обработване на земеделските земи, на използването на непозволени в ЕС препарати и на злоупотребата с правото на обезщетения от земеделски производители – срок до 31.12.2022 г.

- Промени в Закона за лова и опазване на дивеча, свързани с оптимизирането на изискуемата ловна площ – срок до 31.12.2022 г.

- Промени в ЗЛОД  с цел по-ефективна борба с бракониерството – срок 31.12.2022 г.

- Спешни мерки за борба с АЧС - запазване на популацията на дива свиня в районите, които са по-слабо засегнати от чумата и възстановяване на популацията в най-тежко засегнатите райони – срок до 30.09.2021 г.

- Промени в Закона за лова и опазване на дивеча и в Закона за селското стопанство за предотвратяване на нереални и злоумишлени дела срещу сдруженията за вреди, нанесени от дивеча – срок до 31.12.2022 г.

- Промени в Закона за лова и опазване на дивеча, с които да се легализира соколарството  като вид лов - срок до 31.12.2022 г.

- Оптимизиране на начините и възможностите за лов на хищници  - срок до 31.12.2021 г.

- Провеждане на решителна борба срещу опитите за забрана на оловните боеприпаси както на ниво ЕС, така и на национално ниво - срок до 31.12.2021 година.

- Противопоставяне на опитите за въвеждане на забрана на лова на гургулица и пъдпъдък.

ПРОМЕНИ В ДЕЙНОСТТА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕ НА РИБАРСТВОТО

- Развиване на рибарството, като неизменна част от дейността на НЛРС-СЛРБ и даване на възможност на сдруженията да стопанисват рибните ресурси на големите водоеми в България – срок до 30.06.2022 г.

- Преоценка  на националната програма за зарибяване.

СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ

- Създаване на система за работа с деца и подрастващи и презентиране на дейността на НЛРС-СЛРБ в екологичен аспект – срок до 31.12.2023 г.

- Внедряване на ловното и рибарското етично възпитание в училищата чрез извънкласно обучение на подрастващите – срок постоянен.

МЕДИЙНА КАМПАНИЯ

Създаване на благоприятна медийна среда, прокламираща идеите, целите и начините на работа на ловците, ловните сдружения и националната организация, като част от системата за съхраняване на дивата природа – срок постоянен.

Създаване на филми и публицистични предавания, насочени към младото поколение и децата, създаващи положителен образ на ловците и ловните организации.

Създаване на лоби в парламента и държавните институции за прокарване на политиките , свързани със защита правата на българските ловци и ловно - рибарските организации.

Уважаеми колеги,

Обръщам се към всички Вас като човек, израснал и възпитан в любов и грижа към дивеча и природата.

Обръщам се към Вас и като човек, който ежедневно се изправя срещу проблемите в ловното дело и който е приел за своя кауза добруването на българския ловец и риболовец. 

Предстоят трудни години за ловното движение не само в България, но и в целия свят. Натискът срещу нас, редовите ловци става все по драстичен. От една страна псевдо екологични организации търсят всички възможни начини да ограничат правото ни на лов.

В момента за България тече процедура по забрана на лова на гургулица, предстои подобна процедура и по отношение на пъдпъдъка, гласи се забрана и на лова на вълк. Отново се повдига въпросът и за ограничаване на лова на дива свиня. От друга страна има натиск да се промени системата на ловуване в България и да се приравни към западноевропейската, където дивечът е собственост на собственика на земята (гората). Огромен е натискът и за забрана на оловните боеприпаси и замяната им с по-неефективни, но по-скъпи стоманени.

Тези предизвикателства се случват на фона на една национална ловна организация, която е с негативно реноме в обществото и отдавна е загубила своята сила и блясък. Само през последния мандат над 4500 члена-ловци са напуснали организацията. Отделно от това по данни на ИАГ ние ловците по една или друга причина с всяка изминала година намаляваме прогресивно с над 2000 души, което за 4-годишен мандат прави над 8000 ловци. Непрекъснато продължава и отцепването на дружини от сдружения-членове на НЛРС-СЛРБ, къде законно, къде полузаконно. Към настоящия момент над 30 000 ловци членуват извън НЛРС-СЛРБ.

Ако не вземем спешни мерки в най-обозримо бъдеще тази бройка ще нарасне до 50 %.

Още по отчайващо е положението с възможността на организацията да влияе на институциите. През изтеклия мандат ръководството на НЛРС-СЛРБ не успя да инициира внасянето на каквато и да е промяна не само в ЗЛОД, но и във всички други закони, за да се решат наболели проблеми както на НЛРС-СЛРБ, така и на сдруженията-членове на нашата организация.

Правят впечатление следните факти:

- Нежелание да се предприемат действия за удължаване на срока за ловуване на  водоплаващ  дивеч;

- Нежелание (или неспособност) за промяна на ЗВМД, в който беше премахнато условието за ловното куче да не се плащат местни данъци;

- Нежелание (или неспособност) да се реши проблема със 100% обработване на земеделските земи.

- Нежелание (или неспособност) да се повдигне въпроса за използването на забранени пестициди и хербициди.

- Нежелание (или неспособност) да се разреши проблема със заведените десетки дела за обезщетения за вреди, нанесени от дивеча от некоректни земеделски стопани, целящи единствено обогатяване на определени хора на гърба на ловните сдружения.

Всички знаем, че е тежко положението и по самите сдружения. Много от сдруженията изпитват финансови затруднения, което е предпоставка за невъзможност да се назначават хора с експертиза на щатните длъжности. Това от своя страна води до тотална липса на административен капацитет и затруднена комуникация с институциите. На много места сдруженията страдат от произвола на самозабравили се служители в системата на горите, което допълнително затруднява, както работата на сдруженията, така и упражняването на любимото хоби от страна на ловците.

Трагично е положението с риболовната дейност. Твърдо мога да заявя, че при сегашното ръководство риболовците в името на НЛРС-СЛРБ са само за благозвучие.

Това положение трябва да се промени след 07.07.2021 г. Трябва да го направим заедно и да се избере ново ръководство.

Време е за промяна на статуквото. Българските ловци и риболовци не бива да се подават на манипулации. Крайно време е да гласуваме за собствените си интереси, права и добро настояще и бъдеще на лова и риболова в България.

Имам идеи, мога да провеждам различна политика и няма да спра, докато не я реализирам! Ще продължа да работя за Вас!

Искрено Ваш,

Евгени Абаджиев

АКЦЕНТИ И ЦЯЛАТА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА НЛРС-СЛРБ ПРЕЗ 2021-2025 г. НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС ЕВГЕНИ АБАДЖИЕВ

Евгени Мартинов Абаджиев е роден на 13 март 1966 г в Пазарджик. Средното си образование завършва в Езикова гимназия „Бертолд Брехт“ в  Пазарджик, а висше в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 1992 г.

От 1992 г. до 1994 г. е адвокат в адвокатска колегия Пазарджик.

От 1994 до 2017 г.  е собственик и управител на „Винпром“ - Каспичан.

В момента е собственик и управител на консултантска фирма и на  фирма за производство на дезинфектанти.

От 2019 г.  е общински съветник в Община Пазарджик. 

Потомствен Ловец.

От 1994 г. е член на СЛРД „Сокол 1893“ – Пазарджик. 

От 2003 г. е член на УС на СЛРД „Сокол 1893“ – Пазарджик.

От 2011 г. е председател на УС на СЛРД „Сокол 1893“ – Пазарджик.

На последното изборно събрание през 2020 г. е избран за четвърти път за председател на УС с 100 % от гласовете на делегатите на Общото събрание.

Владее немски, руски и английски език.

Абонамент за бюлетин