Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Становище на СЛРД „СОКОЛ 1893“ относно промените в ЗЛОД, касаещи мерките за борба с АЧС

Становище на СЛРД „СОКОЛ 1893“ относно промените в ЗЛОД, касаещи мерките за борба с АЧС

vater Публикувана от vater | 15.10.2020
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Становище на СЛРД „СОКОЛ 1893“ относно промените в ЗЛОД, касаещи мерките за борба с АЧС

ДО:

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

КОПИЕ ДО: НЛРС-СЛРБ

                                   

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ОБСЪЖДАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗЛОД, КАСАЕЩИ МЕРКИТЕ ЗА БОРБА С АЧС

Във връзка с  обсъжданите промени в ЗЛОД, касаещи мерките за борба с АЧС, СЛРД „Сокол 1893“ – Пазарджик и Инициативния комитет за защита правата на българските ловци считат следното:

Мерките за борба с АЧС трябва да постигнат два ефекта:

1. Да сведат популацията на  дива свиня до размер, не способстващ разширяването на ареала на действие на АЧС.

2. Да дадат пълна информация на компетентните държавни органи за развитието на болестта , придвижването и на територията на страната  , както и за реалния брой на популацията на дива свиня.

Считаме, че предлаганите промени в никакъв случай не способстват за постигане и на двата ефекта.

По отношение на намаляването на популацията на дива свиня  е грешна цялостната постановка на законодателните промени. Набляга се прекалено на репресивните мерки.

Допуска се дори намеса в ловните дейности на служби и лица, нямащи никаква представа от лова като дейност и начина на осъществяването му.

Не се предвиждат стимули за ловците , нито се разширяват възможностите им за ловуване.

Този подход ще доведе от една страна до демотивация на ловците да осъществяват стриктно мерките срещу АЧС, от друга страна , вкарването на неподготвени и не положили изпит хора в гората, задължени да убиват, ще доведе до унищожаването на всякакъв вид дивеч, поради неспособността на голяма част от участниците да различават дивеча.

Особено стряскащи и противоречащи на всякаква логика и европейски принципи са нормите, които предвиждат изтребването на дивеч с отрова, взривяване и всякакви други садистични способи.

Според нас правилния подход е следния:

1. Стимулиране на ловците със 100 лева за всяко отстреляно на групов лов диво прасе, при правилно взимане на проби и отчитане.

2. Стимулиране на ловците със 200 лева за всяко намерено умряло диво прасе и правилни действия при намирането му.

3. Увеличаване на броя на ловните излети на дива свиня с определяне на допълнителни дни през седмицата за групов лов на дива свиня.

4. Удължаване на срока за групов лов на дива свиня от 15.09. до 31.01.

5. Финансово подпомагане на сдруженията за изпълняване на мерките срещу АЧС – възстановяване на средствата за изграждане на ями, капани, безплатно раздаване на комплекти за проби и други.

Едва при въвеждане на тези мерки може да се предвидят санкции за тези, които въпреки стимулите и дадените възможности не изпълняват зададените параметри.

Тези санкции не би следвало да са лишаване от лов, защото това би попречило на изпълнението на мерките против АЧС.

Много е важно също така да се намери обективен начин за установяване на популацията на дива свиня. Дивата свиня е животно с голям периметър на придвижване, и е напълно възможно на територията на сдружение, което е свело популацията до изисквания минимум, да се заселят други прасета , и това да доведе до санкции за съответното сдружение, което всъщност е направило всичко необходимо по изпълнение на мерките.

СЛРД „Сокол 1893“ – Пазарджик и Инициативния комитет за защита правата на българските ловци от години апелират за удължаване сроковете за ловуване на дивата свиня, поради значителното нарастване на популацията. Ако това беше направено при предишните промени на ЗЛОД, когато внесохме в Народното събрание подписка, подкрепена от над 47 000 ловци, вероятно АЧС нямаше да се разпространи толкова драстично на територията на цялата страна. В настоящия момент Ви предлагаме да приемете  мерки, които ще способстват за постигане на двете цели – намаляване на популацията на дива свиня и получаване на цялостна, вярна и пълна информация за движението на заболяването. Разходите за осъществяването на нашите предложения ще бъдат в пъти по-малко от построяването на безмислената ограда по бъларо-румънската граница. Не съобразяването с нашите предложения отново ще доведе борбата с АЧС до задънена улица, за което отговорността ще бъде изцяло Ваша.

Приемането на тези промени във вида в който са предложени, ще принуди Инициативния комитет за защита правата на българските ловци и подкрепящите го сдружения да започнат ефективни протестни действия за премахване на недоразуменията и наказване на виновниците за поредните недомислия.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ, НЕ ПРЕВРЪЩАЙТЕ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРАГ НА ЛОВЦИТЕ. НАПРАВЕТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЛОВЦИ ВАШ ПАРТНЬОР И ПОМОЩНИК В БОРБАТА С АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ, КАТО ВЗИМАТЕ АДЕКВАТНИ РЕШЕНИЯ.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!!!

ЕВГЕНИ АБАДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на СЛРД „СОКОЛ 1893“ гр. Пазарджик

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Инициативния Комитет за Защита Правата на Българските Ловци

Абонамент за бюлетин