Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Уведомление до членовете на „Българска републиканска федерация по кинология" за Извънредно Общо Събрание

Уведомление до членовете на „Българска републиканска федерация по кинология" за Извънредно Общо Събрание

vater Публикувана от vater | 31.05.2021
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Уведомление до членовете на „Българска републиканска федерация по кинология" за Извънредно Общо Събрание

С влязло в сила определение № 62 от 27.05.2021 год., постановено по ч.т.д. № 20211100900876/2021 год. Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-1 състав, СВИКВА на основание чл. 26, ал. 1, изр. второ от ЗЮЛНЦ, ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на „Българска републиканска федерация по кинология" с ЕИК 121050057, което да се проведе на дата 04.07.2021 година от 10:00 часа на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 147, Интер Експо Център, Зала Мусала, при дневен ред, както следва:

1. Приемане на нови членове на Федерацията и изключване на следните членове на Федерацията поради нарушение на чл. 3, ал. 4 и чл. 3, ал. 5, б. б/, тире 3 и 6 от Устава:1.1. „Републикански клуб Германски дратхаар" СНЦ, 1.2. „Канис" СНЦ, 1.3. „Клуб Английски сетер" СНЦ, 1.4. „Национален клуб Българско гонче" СНЦ, 1.5. „Киноложко дружество Траяна Стара Загора" СНЦ, 1.6. „Български национален клуб Лабрадор-Ретривер" СНЦ, 1.7. „Български киноложки клуб Бигъл" СНЦ.

2. Обсъждане на състоянието на Българска републиканска федерация покинология.

3. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на Федерацията и избор на нов Председател на Управителния съвет.

4. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на Федерацията и избор на нов Управителнн съвет.

5. Определяне на общата програма и приемане на национална стратегия за дейността на Федерацията.

6. Създаване на комисии на Федерацията, определяне на числеността на състава им и избор на членове.

7. Избор на Контролен съвет.

8. Избор на работна група за изменение на Устава и изготвяне на план-програма на сдружението, както и за подготовка и насрочване на Общо събрание на Българска републиканска федерация по кинология до края на 2021 година за обсъждане и гласуване на постъпилите в работната група предложения.

9. Обсъждане на уставосъобразността и законосъобразността на решенията на органите на Федерацията и предприемане на действия в тази посока.

10. Други.

Забележка: Регистрацията на членовете на БРФК - техните представители и пълномощници, ще започне в 9.00 часа.

Абонамент за бюлетин