Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Валентин Карамфилов за проблемите на МЗХГ и АЧС

Валентин Карамфилов за проблемите на МЗХГ и АЧС

vater Публикувана от vater | 02.11.2020
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Валентин Карамфилов за проблемите на МЗХГ и АЧС

Мнение за проблемите на МЗХГ и АЧС

С Решение на МС № 43 от 24.01.2020 г. е одобрен „План за контрол и предотвратяване  разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България през 2020 г”, и осигурени разходи за неговото обезпечаване от бюджета на МЗХГ. Като резултат от стремежа за изпълнение на плана политическото ръководство на МЗХГ възлага изработването на ЗИД на ЗЛОД, който в края на месец септември бе предоставен за обществено обсъждане. След шумно противодействие на ловната общност по предложените текстове и няколко противоречиви и уклончиви становища на ИАГ,  направените предложения и становища и изказани мнения бяха разгледани на Ловен съвет, консултативен орган на ИАГ. След съвета, Изпълнителният директор взе и оповести решение да оттегли проекта от обсъждане и да създаде разширена работна група която да изготви нов проект в които всички интереси да бъдат зачетени и балансирани.

С пожелания за попътен вятър и успех на работната група изказвам това  мнение с цел да помогна, доколкото мога и ако бъда разбран, за изготвянето и въдворяването на балансиран проект за ЗИД за ЗЛОД в режим на епидемия от АЧС в ловното ни стопанство.

Към материалите на Плана за контрол и предотвратяване на АЧС е публикуван „Наръчник за африканската чума по свинете при диви свине и биологична сигурност по време на лов” изготвен от Постоянна експертна група по африканската чума по свинете в Европа под егидата на GF-TAD и препоръчан за разпространение за ползване от всички европейски страни. Ето някои кратки извадки от това актуално и интересно четиво което препоръчвам на тези колеги които имат интерес към проблема и не са го чели. На другите, които са го чели и го познават моля да бъда извинен.

Цитирам дословно с големи съкращения:

....................................................................................................................................................................

„Принципно, с евентуалното презимуване на вируса в заразени трупове, обикновеният подход за унищожаване на популацията, целящ намаляване на гъстотата на популацията на животните, вероятно няма да успее да премахне болестта. При достатъчно ниската гъстота на дивите свине (което обикновено е целта на усилията за унищожаване на популацията, което се извършва по време на епидемичната фаза), заразените трупове биха поели ролята на основния епидемиологичен резервоар на вируса на АЧС. В този случай гъстотата на дивите свине придобива спомагателно значение в цикъла.

В идеалния случай по време на ендемичната фаза, интензивният лов ad hoc заедно с бързото отстраняване на трупове може да увеличи вероятността от изкореняване на вируси. Тези дейности обаче са изключително трудни за координиране на големите пространствени мащаби

Поради епидемиологичната роля на труповете, обикновеното механично намаляване на числеността на популацията на дива свиня има спомагателна стойност, ако труповете не бъдат отстранени и безопасно изхвърлени; присъствието на заразения труп позволява устойчивост на вируса, дори ако заразената популация от диви свине се управлява при изключително ниска плътност. Няма диви свине, но все пак вирусът съществува.

Неточните оценки за размера и гъстотата на популацията на дива свиня, както и липсата на информация за основните епидемиологични параметри на цикъла на предаване възпрепятстват всяка оценка на възможен праг на гъстота, за да се стигне до отшумяване на инфекцията,

Освен това данните за популацията, получени от смесица от ненадеждни методи, се обобщават рутинно за целите на администрацията, за да се даде обобщена картина за страна или регион на някакво ниво на агрегация. Тълкуването на такава обобщена статистика може да бъде много подвеждащо, тъй като показва средни (нормализирани или изравнени) оценки за плътност на популацията на диви свине, които могат да бъдат приемливи показатели за относително изобилие за сравнение с други области, но не са много полезни за информиране на решения или намеси за управление в локален мащаб

Няма съмнение, че разпространението на АЧС в Европа ще остане заплаха за свиневъдния сектор и ще усложнява работата на ловния сектор от доста дълго време. Тези проблеми нямат просто и бързо решение и вероятно ще изискват дългосрочна промяна в парадигмата и практиката за управление на дивата природа.

Трябва също така да се признае, че проблемът с АЧС донесе и загуби, които засягат ловците, както и местните компании, които произвеждат различни продукти от отстреляните диви свине в местната зона. Ето защо е разумно проблемите да се разглеждат в по-широк план, включително да се изследват различни начини, за да се компенсират ловците за възникналите загуби.

Проблемът с контрола на броя на дивите свине не трябва да се смесва с комплекса от проблеми, свързани с циркулацията на вируса на АЧС и контрола върху разпространението му в този вид в Европа . Намаляването на популацията на диви свине е само част от по-широк комплекс от мерки, необходими за минимизиране на последиците от наличието и разпространението на болестите.

Досегашният опит показва, че изтребването на дива свиня е възможно само на острови и е резултат на добре организирани, систематични и дългосрочни усилия (Massei et al, 2011). Основните поуки, които трябва да извлечем от опитите за изкореняване на този вид са, че те могат да успеят само когато са налице: а) социално приемане; и (б) съществуват логистични и икономически предпоставки за такава кампания; в) повторното нахлуване на този вид може да бъде избегнато ефективно; г) може да се осигури мониторинг на успеха на ликвидирането (фиг. 17). В Северна и Източна Европа изпълнението на тези четири основни изисквания определено не може да бъде постигнато, а още по-малко в Западна Европа.

Въпреки че теоретично може да се постигне локално изчезване на дива свиня, скоро ще настъпят повторни инвазии от други райони и бързо ще намалят всички усилия за ликвидиране. Съществуващите методи за мониторинг на популацията не са чувствителни към ниската плътност на животните и не могат да потвърдят успеха на ликвидирането с необходимото ниво на увереност.

В някои източноевропейски страни АЧС е ендемична в популациите от свине (EFSA, 2010; Khomenko et al., 2013; EFSA, 2014; 2015; 2017), така че дори при липса на дива свиня, инфекцията може да остане заплаха за дълги периоди от време при домашни свине и замърсени субпродукти.

Ето защо, въз основа на екологични, епидемиологични, практически и етични съображения, изтребването на дива свиня като вид навсякъде в Северна и Източна Европа не трябва да се разглежда като основно или ключово решение за проблема с АЧС, .......... да не взимат решения, които създават сложни сблъсъци на интереси между участващите заинтересовани страни.

.......като цяло е очевидно, че прилагания в днешно време интензивен лов, който е основният източник на смъртност при дива свиня, не може да спре растежа на популацията на този вид. Въпреки факта, че в някои страни ловът на дива свиня е разрешен без ограничения и през цялата година,

За абсолютното мнозинство ловци това е развлекателна дейност и добавен бизнес за стопаните, отглеждащи дивеч и ловните организации. За последните, дивата свиня е икономически важен ресурс, който е целенасочено управляван, защитен и експлоатиран, често със забележителна инвестиция на пари, време и труд.

Засега няма емпирични доказателства, че изкореняването на АЧС от популации от диви свине може да бъде постигнато чрез значително намаляване на техния брой.

Освен това досега не е надеждно идентифициран праг на минимална плътност на популацията за спиране на предаването на АЧС

Координирано ефективно намаляване на броя на диви свинете в значително големи пространствени мащаби (напр. хиляди км2) е изключително трудно за постигане и поддържане в течение на години, както може да се наложи предвид постоянен характер на заболяване като АЧС.

В някои страни се прави опит за участие на армия или друг въоръжен корпус. Освен правното ограничение, ясно е, че интензивните действия, ограничени във времето и пространството, са по-малко ефективни от непрекъснатите координирани усилия, провеждани в големи географски райони за намаляване на силното присъствие на дива свиня. Опитът от Чехия показа, че дори и да се включат професионални снайперисти, познанията им за района и навиците на дивата свиня са от съществено значение за успеха на отстрелването.

Мащабното изтребване на дива свиня като вид с цел изкореняване на АЧС е нереалистична, неприемлива и неизпълнима задача, основана на екологични, епидемиологични, практически и етични съображения.

Поради ред причини постигането на тази цел е почти невъзможно, а методът никога не е практически изпробван.

Използването на лични автомобили за превоз на дива свиня вътре в заразеното ловно поле трябва да бъде забранено, тъй като те могат да бъдат замърсени и по този начин косвено да разпространят вируса на АЧС на дълги разстояния.

Препоръчително е във всяка държава да се включат както Горската служба, така и местните ловци (ловни клубове или сдружения) като основни партньори за предоставяне на информация и помощ при събиране и унищожаване на трупове на място.

Ветеринарната служба обаче трябва винаги да носи отговорност за надзора върху унищожаването на трупове и вземането на проби.

Ветеринарните служби трябва да заемат активна роля при разсейване на погрешни схващания и коригиране на грешни предположения. При заклеймяване, ветеринарните служби са задължени да се противопоставят на това с научни факти и призиви за справедливост. Ловците, които са изправени пред заклеймяване във връзка с АЧС, трябва да могат да разчитат на ветеринарните служби за проактивна подкрепа.”

.......................................................................................................................................

Като сравним текстовете на оттегленият Проект на ЗИД и малка част от написаното в Наръчника, като си спомним всички разпореждания, указания, заповеди и инструкции направени от МЗХГ от началото на разпространяване на АЧС на българска територия, и излишното напрежение което се създаде от тогава,  че чак до последните месеци и особенно преди откриването на сезона за групов лов, се натрапват следните изводи:

  • Политическото ръководство на МЗХГ взема хаотични, експертно необосновани грешни решения  - при което не се съобразява с ловната общност и ангажиментите които има по закон към ловното стопанство на България, развитието на активна и последователна природозащитна дейност, изпълнение на разнообразни ловностопански мероприятия, развитие на организиран ловен туризъм, спорт и рекреация.
  • При решаване на дилемата за последствията от АЧС при фермерско свиневъдство, лично стопанство, комплексни  задължения на БАБХ и други ведомства, състоянието на дивечовите запаси от дива свиня и ловностопанска дейност,  политическото ръководство на МЗХГ грубо и безпричинно погазва правата на сдружените ловци, стопанисващите ДДУ, ДДУ при ДГС и ДЛС. Разпространението на АЧС не идва от дивата природа и популациите от диво прасе, напротив, те са потърпевши, сериозно и дългосрочно засегнати от  разпространението на заразата по различни, обективни, съществени, комплексни и независещи от тях причини.
  • Явно МЗХГ предпочита незаслужено и тендеционно да стовари отговорноста за разпространение на АЧС на дивата природа и ловните общества, защото така е по-лесно, по независещи от министерството причини.
  • Защо ловците трябва да изпълняват непосилни задължения, трудоемки и отговорни, но недофинансирани и материално необезпечени. Независимо от одобреният бюджет на МЗХГ от МС разбира се, за стопанисващите дивата свиня не са предвидени обещетения /както за много други пострадали или засегнати от епидемията/ за нанесени значителни щети и от разрастване на епидемията и от налаганите досега режими.
  • Неглижирането на ловното стопанство на България личи и от невъзможноста МЗХГ да прави ловна политика – повече от 10 години обсъждаме Национална ловна стратегия, ЗЛОД и ППЗЛОД отдавна са изхабени и амортизирани, ловните експерти на ИАГ са натикани в отдел /необяснимо защо бе ликвидирана ловната дирекция/ на ловното стопанство продължава да се гледа като на странична, а не на основна дейност.
  • При доказана неспособност за справяне с епидемичната криза чрез ловностопанска активност, с ловностопанската дейност като цяло, вкл. и нашумялите проблеми с незаконните прасктики в горското ни стопанство, политическата класа трябва да вземе налагащото се окончателно решение за отделянето на горското и ловно стопанство на България в самостоятелно държавно ведомство с най-висок държавен ранг, независещо от земеделието и храните колкото си може по-скоро. Под негово ръководство Ловното стопанство на България да реши многобройните назряли проблеми и българските ловци и стопанисващи дивечовото ни  богатство за истинска и отговорна природозащитна и ловностопанска деятелност.

Инж. Валентин Карамфилов

Създател на първият ловен съвет през 1990 г. и след това два пъти негов председател.

Четете още:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

СТАНОВИЩЕ на Българска Ловна Асоциация относно законопроекта за изменение и допълнение на ЗЛОД

Становище на СЛРД „СОКОЛ 1893“ относно промените в ЗЛОД, касаещи мерките за борба с АЧС

Позиция на СЛРД „СОКОЛ 1884“ гр. Велико Търново относно предложените промени в ЗЛОД

Позиция на ИАГ във връзка с проекта за допълнение и изменение на Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/

Инж. Мирослав Маринов: „ИАГ като контролен орган е най-заинтересована текстовете за промени в ЗЛОД да бъдат прецизирани и конкретизирани

Абонамент за бюлетин