Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Интервю на... » Председателят на ЛРД Момчилград: ЗА ЗАГУБАТА НА 30 ЕЛЕНА ЛОПАТАРИ

Председателят на ЛРД Момчилград: ЗА ЗАГУБАТА НА 30 ЕЛЕНА ЛОПАТАРИ

vater Публикувана от vater | 07.04.2015
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Председателят на ЛРД Момчилград: ЗА ЗАГУБАТА НА 30 ЕЛЕНА ЛОПАТАРИ

Липсата на коректност може да има много проявления. В случаите, когато тя се проявява от държавен орган, може да бъде особено опасна. За какво става въпрос? При таксацията на дивеча, проведена на 28 март на територията на Горско стопанство Момчилград, са открити 11 умрели животни в района, стопанисван от ловна дружинка Нановица. Издадено е нареждане да се претърси по-обстойно ловния район на въпросната дружинка, като при огледа присъства и ветеринарен специалист, и да се провери за още мъртви животни. Очакванията се оправдават – открити са нови 18 животни и така общият брой на намерените умрели животни става 29. ( В медиите цифрата беше 30.) Следва прибързаното заключение, че животните са умрели от глад, защото не са били изпълнени задълженията на дружинката за зимно подхранване на дивеча. Това заключение напълно оправдава издадената заповед № 278/19.12. 2014 г. на директора на Горско стопанство Момчилград за забрана на лова в тази дружинка поради неизпълнение на задължението за зимно подхранване в пълен обем. На по-късен етап тази заповед е отменена с решение №20/13.02.2015 г. на Административен съд – гр. Кърджали, но като резултат на забраната за ловуване на територията на дружинката са отстреляни 51 елена лопатари вместо разрешените от ИАГ гр. София 103 броя.

Какво е мнението на ловците от района по този въпрос?

Задължението за зимно подхранване е регламентирано в чл. 50, ал.1 от ППЛОД и съгласно приложение 1 към този член за района на дружинка Нановица продължителността на подхранването трябва да бъде 60 дни. По въпроса дали тези 60 дни трябва да са през месец ноември, декември, януари или февруари, законодателството не казва нищо. Не се уточнява и дали дните трябва да са последователни или може да са отделни дни, съобразени с конкретните климатични условия. Факт е, обаче, че зимното подхранване в дружинка Нановица не е изоставено. В публикация на вестник „Нов живот” от 10.01. 2015 г. под заглавие „Ловните дружини „Момчилград” и „Равен” пълнят хранилките на дивеча” директора на Горско стопанство Момчилград Светла Тенева казва: „Приехме като наше задължение да инспектираме всяко едно подхранване от дружинките. Макар че ”Равен”и „Нановица” имат забрана за ловуване, подхранването на дивеча продължава.” Два месеца по-късно, на 11.03. 2015 г. следва друга публикация в същия вестник с автор Стайко Кафов под заглавие „Ловци газят преспи планини, за да подхранят дивеча”. В публикацията с текст и снимки е документирано подхранване на дивеча, осъществено от ловците на дружинка Нановица. За онези, които вече са забравили, 11 март е един от първите дни след незапомнените снеговалежи, блокирали района и довели до въвеждане на бедствено положение . Докато в затруднено положение са хора и домашни животни, ловците намират решителност и сили да се погрижат и за дивеча.

Ако някой от отправящите упреци за безстопанствено отношение на ловците към дивеча е запознат с постулатите на ловностопската наука, то той непременно ще знае, че смъртността на дивеча през зимата е закономерно и очаквано явление. Във всеки перспективен план за развитие на дивечовите запаси към наличния дивеч, преброен при пролетната таксация, се прибавя прираста на популацията и се планира отстрел, който трябва да е коригиран с т. н. „зимни загуби”. За нормални се приемат зимни загуби от порядъка на 5 до 10 %. При пролетната таксация на дружинка Нановица е установен запас на елена лопатар от 306 броя, което е довело до планиран отстрел 103 броя. Към момента на забрана на лова дружинката е отстреляла 51 броя елен лопатар. Това означава, че ако към броя на отстреляните животни се добавят и тези 30 (или 29) умрели животни, общата численост на презимувалите животни ще е по-голяма, отколкото би била, ако се отстрелят планираните животни. Това, че няма срив в популацията на ловна дружинка се потвърждава и от пролетната таксация през 2015 година – официалните данни от преброяването, осъществено в присъствието на представители на Горско стопанство Момчилград, посочва численост от 325 броя елени лопатари на територията на дружинка Нановица.

След като става ясно, че грижите за дивеча в района са били на обичайното ниво, може да се направят и някои предположения за причините, довели до смъртта на тези 30 животни. Гладът не е фактор, който да предизвика смъртност в рамките на 1 седмица. По-вероятна причина е измръзването на животните, ако те са попаднали в зона на обилни снегонатрупвания. Знае се, че по такава причина загива не само дивеча, но и домашните животни, не успели да се измъкнат от преспите. Много вероятна, обаче, е една друга причина – смъртността на животните да е настъпила в резултат на вълчи набези в района. Знае се, че при дълбок и особено замръзнал сняг вълците са много по-мобилни от елените и са в състояние за кратко време да нанесат значителни щети на едрия дивеч. Дори да се приеме само като хипотеза, тази версия поставя на дневен ред въпроса за отговорността на държавния орган при предприемане на административни мерки спрямо ловците. Ако забраната на лова би могла да изиграе възпитателна роля по отношение изпълнението на задълженията на ловците за подхранване на дивеча, тя определено е възпрепятствала задължението им да регулират хищниците в района. За такива случай народът е казал: „Вместо да изпишем вежди, избодохме очи.”

Лютви Юсеин
Председател на ЛРД – Момчилград

Ловците коментират по темата: Форум БГ ЛОВ

Абонамент за бюлетин