Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Зачестяват нарушенията при извършване на сеч на гори в земеделски земи

Зачестяват нарушенията при извършване на сеч на гори в земеделски земи

vater Публикувана от vater | 10.09.2021
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Зачестяват нарушенията при извършване на сеч на гори в земеделски земи

Завишеното търсене в активния сезон на снабдяване с дърва за огрев води до по-голям брой нарушения, свързани с незаконна сеч в земеделски земи. Това показа и направена днес съвместна проверка от експерти на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Смолян и Община Смолян на територията на общините Смолян и Смилян. Посетени бяха общински и частни земеделски земи в землището на с. Момчиловци и с. Киселчово.

„При проверката в един от имотите установихме, че частният собственик е заявил неверни обстоятелства в общината като аргумент да получи разрешение за сеч. Описаните от него пречупени и изкъртени дървета не бяха намерени на терен“, коментира д-р инж. Александър Дунчев, изпълнителен директор на ИАГ, който участва в извършената проверка.

„Това е довело до неправомерно издаване на разрешително за отсичане. Не са спазени разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество, според които кметът на общината издава разрешение за почистване на земеделски земи единствено от  единично стоящи изсъхнали и опасни дървета. В тази връзка отново подчертаваме, че само в горски територии могат бъдат провеждани лесовъдски мероприятия, които позволяват устойчиво стопанисване. Разрешаването на сечи в гори в земеделски територии по реда на ЗОСИ позволява те да бъдат извършвани без да се прилагат каквито и да било лесовъдски правила при планиране и извеждане на сечите“,  допълва инж. Дунчев.

Продължават усилията на Агенцията по горите за увеличаване броя и площта на имотите, чието предназначение се променя от земеделска в горска територия, по указания в Закона за горите ред.

Увеличава се броят на собствениците на земеделски имоти, които се възползват от създадената възможност и предприемат действия в тази посока. Само за последните три месеца е заявена промяна на предназначението на 24 хиляди декара - имоти, които имат характеристиките на гора, но същите са земеделска територия по начин на трайно предназначение. За почти половината от заявените площи вече са издадени заповеди на Министъра на ЗХГ, а за останалата тече съгласувателна процедура.

Призоваваме всички собственици на земеделски земи с характеристика на гора - общини, физически и юридически лица да предприемат стъпки към такава процедура, тъй като това е единственият начин тези територии да бъдат устойчиво стопанисвани и контролирани.

Промяната е безвъзмездна и се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите според разпоредбите на Закона за горите.

Абонамент за бюлетин