Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Брачният период на благородния елен е през месец

 август-септември
 ноември-декември
 февруари-март

2. Петата (задната мека част от копитото) на благородния елен заема

 2/3 от стъпката
 половината от стъпката
 1/3 от стъпката

3. Стопански оправдано ли е еленът лопатар да се развъжда в България?

 Да - навсякъде
 Да, в подходящи местообитания
 Да, но само над 2000 мнв

4. Нормално, женските на елена лопатар раждат малки, когато навършат

 2 години
 3 години
 4 години

5. Обикновено стъпката на сърната е дълга

 105-125 см
 75-85 см
 35-45 см

6. Възрастните глигани живеят обикновено

 поединично
 заедно с други мъжкари
 заедно със стадото

7. След раждането малките на дивата свиня

 веднага напускат леговището
 напускат леговището си след 2 седм
 напускат леговището след 3-я ден

8. На цвят рогата на дивата коза са

 сиво-жълти
 кафяво-жълти
 черни

9. Стъпката на възрастната дива коза е дълга обикновено около

 6 см
 12 см
 14 см

10. Женската мечка ражда малките си

 рано наесен
 по време на зимния си сън
 късно напролет

11. Имат ли рогца женските муфлони?

 Да - всички
 Само някои
 Не

12. Вълкът се храни предимно със

 само дребни бозайници
 само едри бозайници
 едри и дребни бозайници

13. Задните крака на дивия заек са с

 5 пръста
 6 пръста
 4 пръста

14. Стъпките от задните крака на заека се отпечатват

 винаги пред стъпките от предните
 винаги след стъпките от предните
 на едно ниво със стъпките от предните

15. Стъпките в дирята на катерицата са наредени

 последователно
 зигзаобразно
 трапецовидно

16. Къде обикновено се срещат чакалите в България?

 В местата с нв по-малка от 1000м
 В плътните горски масиви
 В местата с нв по-голяма от 1000м

17. Главните неприятели на чакала в природата са

 лисиците
 язовците
 вълците и едрите кучета

18. Лисиците раждат малките си обикновено

 в дълбоки дупки
 в гъста тревата
 направо на земята в гъсти храсти

19. Стъпките в дирята на енотовидното куче са наредени

 в права линия
 зигзаговидно
 трапецовидно

20. Дивата котка ражда обикновено

 1-2 малки
  от 3 до 6 малки
 над 8 малки


Абонамент за бюлетин