Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Брачният период на благородния елен е през месец

 август-септември
 ноември-декември
 февруари-март

2. При спокоен ход, разст м/у стъпките от левите и десните крака при зрелите рогачи на бл елен e

 до 5 см
 по-голямо от 7см (до 25-30 см)
 над 40 см

3. Надлъжно по гръбнака на елена лопатар преминава ивица от

 светло-жълти косми
 светло-кафяви косми
 черни косми

4. Максималната маса, която достигат зрелите сръндаци е до

 60 кг
 50 кг
 35 кг

5. Половата зрелост при сърните настъпва обикновено

 след петата година
 на третата година
 на втората година

6. Дивата свиня е

 само растителноядно животно
 само месоядно животно
 всеядно животно

7. Бременността при дивата свиня продължава около

 8 - 10 седмици
 18 - 20 седмици
 28 - 30 седмици

8. Рогата на дивата коза

 не падат и растат през целия й живот
 падат всяка пролет
 падат всяка есен

9. Женските диви кози обикновено раждат

 1, рядко 2 малки
 2-3 малки
 3-4 малки

10. Обикновено на една и съща възраст мъжките мечки са

 по-големи от женските
 еднакви по големина с женските
 по-малки от женските

11. Брачният период на муфлона е главно през месец

 октомври
 декември
 юли

12. Ушите на вълка са

 дълги и подвити накрая
 прави и заострени
 дълги и заоблени

13. Предната стъпка на вълка е

 по-голяма от задната
 колкото задната
 по-малка от задната

14. Бременността при дивия заек продължава

 около 25 - 30 дни
 около 45 - 48 дни
 около 60 - 63 дни

15. Катерицата е активна предимно през

 деня
 нощта
 тихи лунни нощи

16. Нутрията обикновено се среща

 в полето
 в горите
 във влажните зони

17. Цветът на козината на чакала през лятото е

 ръждиво-червеникав
 сиво-бял
 сиво-черен

18. При обичайния ход на лисицата, стъпките в дирята й

 са подредени в права линия
 не са подредени в права линия
 са подредени трапецовидно

19. Обикновено зрелите лисици тежат

 2 - 3 кг
 5 - 10 кг
 12 - 14 кг

20. Дивата котка ражда обикновено

 1-2 малки
  от 3 до 6 малки
 над 8 малки


Абонамент за бюлетин